Presentatie ‘Sjans van Naer’ en andere boerenschansen in de regio

De presentatie wordt vooraf gegaan met een excursie naar de Neerse Schans.© VIA Limburg

Over het onderwerp boerenschansen geeft Jos Wassink op woensdag 19 september om 20.00 uur een presentatie in de Haammaeker. In Neer zijn een aantal verenigingen enthousiast aan het werk om te komen tot de herinrichting van ‘de Sjans van Naer’. Belangstellenden kunnen daarom vooraf aan de presentatie mee naar de Neerse schans voor uitleg over de plannen met dit cultureel erfgoed dat nog steeds duidelijk waarneembaar is in het landschap. Vertrek om 18.45 uur vanaf de Haammaeker.

Vera Feltges

Het is tegenwoordig nauwelijk voor te stellen, maar de boerenbevolking in Midden-Limburg moest in de zeventiende eeuw vaak vrezen voor de veiligheid. Terwijl Holland zijn Gouden Eeuw had, werd hier de bevolking regelmatig bedreigd door plunderende soldaten. Als de nood erg hoog was zocht de bevolking haar heil achter de wallen van een schans die ze zelf, of hun voorouders, gemaakt hadden.

In zijn presentatie legt Jos Wassink uit hoe boerenschansen en met name de schans van Neer zijn ontstaan. De meeste schansen dateren uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Ze liggen in gebieden waar in de zestiende en zeventiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog en latere oorlogen, veel soldaten en bendes doortrokken. Er zijn slechts hier en daar nog restanten van schansen in het landschap terug te vinden.

De militaire en politiek situatie wordt eerst uit de doeken gedaan. Daarbij wordt vooral gekeken naar de strijd die zich heeft afgespeeld op het breukvlak tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Centraal staat daarbij de regio Midden-Limburg. In deze streek werden veel schansen aangelegd.

Verteld wordt hoe de schansen in oorlogstijdstijd werden gebruikt. Ook wordt er aandacht besteed aan hergebruik van de schansen, nadat ze hun defensieve functie in de achttiende eeuw hadden verloren. Tenslotte zal er gekeken worden naar het in stand houden en reconstrueren van de boerenschansen. Daarbij worden vergelijkingen getrokken tussen verschillenden projecten zoals de schans van Neer, de Rooyse schans bij Venray, de Ellerschans en schansen bij Weert. De spreker pleit ervoor om, ondanks dat de ellendige omstandigheden uit die tijd niet voor te stellen zijn, boerenschansen zichtbaar te houden, ook voor de komende generaties.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal