Minister van Landbouw: duurzaam eten vraagt hogere prijzen

Print
Minister van Landbouw: duurzaam eten vraagt hogere prijzen

Afbeelding: iStock

Consumenten moeten bereid zijn meer te betalen voor eten. Alleen dan kan de voedselproductie de komende jaren echt duurzamer worden gemaakt.

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een toekomstvisie op de Nederlandse landbouw.

Als het aan Schouten ligt wordt een einde gemaakt aan verspilling in de landbouw. Alles wat op een boerderij wordt geproduceerd, moet als eindproduct op de markt komen, of ergens anders als grondstof worden gebruikt. "Kringlooplandbouw'' noemt ze dat.

Natuur
"Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zo veel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten'', aldus Schouten. Dat trekt evenwel een zware wissel op natuur, milieu en klimaat. "Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren.''

Investeringen
Die aanpak, waarbij duurzaamheid voorrang krijgt boven kostenefficiëntie, vergt wel investeringen door boeren en tuinders. Die kunnen zij zich alleen veroorloven als zij een "eerlijke prijs'' krijgen voor hun producten. Schouten spreekt daar niet alleen consumenten op aan, maar ook banken, supermarkten en de voedselindustrie. Ze wil snel met alle betrokken partijen om de tafel. Uiterlijk komend voorjaar moeten duidelijke doelstellingen op papier staan.

LLTB
LLTB-voorzitter Léon Faassen reageert positief op de visie. "Maar nu moeten we samen naar de volgende stap en deze mooie woorden omzetten naar haalbaar beleid. Bij een dergelijk beleid hoort ook een passend inkomen voor boeren en tuinders. Ook de regelgeving moet dan meer op maat. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om mest te verwerken als kunstmestvervanger."

Over 'kringlooplandbouw', zoals de minister het noemde, zegt de Limburgse agrarische voorzitter: "Meer kringloop biedt zeker kansen, maar we mogen niet tornen aan onze uitstekende exportpositie.”