Ouders: ‘Invoering van Masterplan LVO gaat te snel’

Print
Ouders: ‘Invoering van Masterplan LVO gaat te snel’

Afbeelding: Jean-Pierre Geussens

Maastricht - Het masterplan voor het voorgezet onderwijs in Maastricht wordt er, vrezen ouders, te haastig doorgedrukt.

Een gedegen onderzoek naar de motieven van ouders om voor een bepaalde school te kiezen en een duidelijke visie op de toekomstige inrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Waarom wil de stad weer brede scholengemeenschappen aan weerszijden van de Maas?

Fusie
Die en andere vragen moeten worden beantwoord voordat onderwijskoepel LVO het masterplan en de bijbehorende fusie tussen het Porta Mosana en het Sint Maartens College tot één Stedelijk College Maastricht, zoals de werknaam luidt, erdoordrukt. Dat stelt de ouderraad van het Porta Mosana College in een brief aan de fracties in de gemeenteraad.

Transitiefase
De ambitie van LVO is om bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2019 al nieuwe instroommogelijkheden aan te bieden en de keuzemogelijkheden te vergroten. Na een transitiefase moet Maastricht straks weer drie brede scholengemeenschappen kennen die elk mavo, havo en vwo aanbieden.

Meepraten
De ouders zijn niet bij voorbaat tegen dat plan maar willen wel meepraten. ‘Ouders behoren je ambassadeurs te zijn. Behandel ze dan ook zo. Communiceren is iets anders dan informeren. Neem je gesprekspartner serieus en luister eerst eens. LVO staat voortdurend op zenden.’