UM en Nikhef gaan samenwerken in nieuw instituut voor research

Print
UM en Nikhef gaan samenwerken in nieuw instituut voor research

Universiteit Maastricht (UM) leidt het internationale onderzoeksproject BONE, rondom regeneratieve botimplantaten Afbeelding: ANP

Maastricht - De Universiteit Maastricht en Nikhef tekenen donderdag een samenwerkingsovereenkomst voor een Institute for Gravitational Research.

Het nieuwe instituut voor zwaartekrachtgolven wordt ondergebracht bij de faculteit Science and Engineering. Het nieuwe instituut wordt opgericht met het oog op de mogelijke komst van Einstein Telescope naar het grensgebied in het Heuvelland. Meerdere universiteiten en andere wetenschappelijke instituten in België, Nederland en Duitsland worden erbij betrokken. De onderzoekers krijgen toegang tot de gegevens van de bestaande detectoren in LIGO en Virgo in de Verenigde Staten en Italië.

Steun provincie
Het nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef wordt in de plannen voor Einstein Telescope gesteund door de provincie. Eerder deze week gaven Gedeputeerde Staten aan dat ze van plan zijn om het nieuwe Institute for Gravitational Research te steunen met een half miljoen euro. Het instituut dient volgens GS "als basis voor het aantrekken van de wetenschappelijke kennis en innovaties in relatie tot de Einstein Telescope”.

Einstein Telescope
Verder willen Gedeputeerden Staten drieëneenhalf miljoen euro beschikbaar stellen voor ET Pathfinder, een prototype van de ondergrondse detector die in Limburg wordt gebouwd om de techniek voor Einstein Telescope te ontwikkelen. Ook willen GS 1,6 miljoen euro beschikbaar stellen voor onderzoek dat moet bevestigen dat de bodem van het Heuvelland geschikt is voor Einstein Telescope.