'Boskrakers' Hambach krijgen ongelijk bij rechter

Print
'Boskrakers' Hambach krijgen ongelijk bij rechter

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Milieuactivisten hebben in de juridische strijd over de bezetting van het 'bruinkoolbos' bij de Duitse plaats Hambach opnieuw een nederlaag geleden. De rechtbank in Münster wees vrijdag in hoger beroep de eis van de 'boskrakers' om te stoppen met de ontruiming en sloop van hun hutten af.

Donderdag werden de natuurbeschermers, die zich verzetten tegen het rooien van het bos ter wille van de bruinkoolwinning, al in eerste aanleg in het ongelijk gesteld door de rechter in Keulen.

Het is niet meer mogelijk het besluit nogmaals aan te vechten. Ook een spoedprocedure bij de rechtbank van Aken had geen succes. Wel kan te zijner tijd een zaak worden aangespannen om vast te stellen of de opdracht het bos schoon te vegen rechtmatig was.

Politieactie
Speciale eenheden van de politie gingen daar vrijdag onverdroten mee door. Als eerste pakten ze de nederzetting 'Oaktown' aan, met een stuk of acht bouwsels en boomhutten. De bewoners hadden gezegd zich te beperken tot lijdzaam verzet.

Een van hen, Clumsy, vertelde dat hij zich zou vastketenen aan een blok beton. Anderen klommen zo hoog mogelijk in een boomtop. Er zouden ook tunnels zijn gegraven.
 

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje