Bewoners Maastrichtse wijk wijzen gemeente op onveilige paden en groene karakter

© Harry Heuts

Bij toekomstige ontwikkelingen van Boschpoort in Maastricht moet nadrukkelijk oog zijn voor het groene karakter van de wijk, ontmoetingsplekken en de eventuele overlast van de nabije industrie.

Vikkie Bartholomeus

Dat blijkt uit een eerste schets die de gemeente Maastricht heeft gemaakt voor een nieuw omgevingsplan voor de buurt. Met de invoering van de Omgevingswet gaan in 2021 alle bestaande bestemmingsplannen op in één omgevingsplan.

Groene karakterBoschpoort wordt in Maastricht als een pilot behandeld. Bewoners van Boschpoort worden betrokken bij de planvorming. Zij wijzen met name op het groene karakter van de buurt.

Er zouden meer fiets- en wandelroutes moeten komen, bijvoorbeeld met een nieuwe wandelbrug over het Verbindingskanaal naar het Grensmaasgebied en een passage over de stuw. De voormalige sportparken zouden omgevormd kunnen worden tot een buurtpark.

OnveiligDe omgeving van het Jaagpad, het basketbalveld en het overlaatgebied worden als onveilig ervaren en zouden een opknapbeurt kunnen gebruiken. Er zouden meer ontmoetingsmogelijkheden moeten komen, bijvoorbeeld tijdens evenementen of in het buurtpark.

De komst van een gezondheidscentrum zouden bewoners toejuichen. Verder willen ze dat er scherp gelet wordt op de milieunormen rond luchtkwaliteit, waterkwaliteit, geur- en geluidsoverlast. De Bosscherweg zou veiliger gemaakt moeten worden, het openbaar vervoer geoptimaliseerd.

De gemeente stelt dat het goed is om voor deze zaken ruimte te maken in het nieuwe omgevingsplan, maar wil teleurstelling voorkomen: "Het omgevingsplan is niet het document waarmee middelen en capaciteit worden vrijgemaakt om bepaalde ontwikkelingen te realiseren."

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal