Provincie komt met voorstel voor aanpak overlast veehouderij

© ANP

Een APK voor oude veestallen, het exact meten van de uitstoot van veebedrijven en meer ruimte voor innovatie. Zo maar enkele maatregelen die de provincie voorstelt om de overlast van de veehouderij op het Limburgse platteland flink terug te dringen.

Jan Hensels

Voor de uitstoot van ammoniak mikt de provincie op een afname van de uitstoot met 39 procent in de periode 2020-2030. Bij het terugdringen van de uitstoot van fijnstof zet de provincie in op een reductie van 30 procent over twee jaar en 75 procent in 2030. Ook bij de overlast van stank mikt de provincie op een afname van tientallen procenten in de komende jaren.

Lees ook: Overlast veehouderij aangepakt: het uur U voor de veehouderij

HoofdpuntenDe provincie maakte de plannen en ambities maandag bekend. Innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe stalsystemen, aanpassen van regels en het oplossen van knelpunten noemt de landbouwgedeputeerde Hubert Mackus als hoofdpunten van de aanpak. De sector moet in zijn ogen extra stappen zetten om draagvlak bij de bevolking te behouden.

Kwart miljoen euroOm veeboeren bij te staan die meetapparatuur willen aanschaffen, trekt de provincie een kwart miljoen euro uit. Door beter inzicht te krijgen in wat er precies wordt uitgestoten bij de veebedrijven is het in de ogen van de provincie beter mogelijk daar op te sturen.

Verder wil de provincie proefstallen stimuleren om zo innovaties die fijnstof en stank terugdringen te stimuleren. De provincie zet tevens in op de aanpak van zogeheten latente ruimte in vergunningen waardoor veehouderijen minder makkelijk moeten kunnen uitbreiden. Ook maakt de provincie zich sterk voor een soort APK voor veestallen. Het moet het mogelijk maken om ook maatregelen voor afname van de uitstoot in oude stallen af te dwingen. Verder wil de provincie dat melkveebedrijven vijf jaar eerder dan gepland investeren in nieuwe technieken voor afname van uitstoot.

De komende tijd wil de provincie nauwkeuring doormeten wat het exacte effect van de voorgestelde maatregelen zijn.

Stap zettenVoorzitter Léon Faassen van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zegt in een reactie dat hij snapt dat de sector een stap moet zetten. Hij verwijst naar een stuk van de LLTB van vorig jaar dat ook al inzette op reductie van geur en de uitstoot van fijnstof en ammoniak.

Tegelijkertijd plaatst hij ook enkele opmerkingen bij het plan van de provincie. "De maatregelen moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn voor de ondernemer.” Wat betreft het aanpakken van de latente ruimte in vergunningen zegt hij dat het niet ten koste moet gaan van de reguliere bedrijfsvoering. "De ruimte in de vergunning is ook nodig voor piekmomenten als er tijdelijk meer dieren zijn.’’ Verder heeft hij zorgen over het voorstel dat melkveebedrijven al uiterlijk in 2025 moeten investeren in best beschikbare technieken in hun stallen in plaats van de eerder genoemde 2030.

Merkbare verminderingDirecteur Hans Heijnen van de Natuur en Milieufederatie Limburg is benieuwd in hoeverre de voorgestelde maatregelen inderdaad leiden tot een duidelijk merkbare vermindering van de overlast van de veehouderij. "De provincie moet dat maar eens concreet maken. In 2013 hebben we in Limburg afgesproken dat de veehouderij uiterlijk in 2025 een lust voor de omgeving moet zijn. We hebben bij een presentatie van de resultaten van vorig jaar gezien dat de uitstoot van fijnstof echter is toegenomen.”

Heijnen vindt dat als mocht blijven dat voorgestelde technische maatregelen niet leiden tot een flinke afname van de overlast dan gekeken moet worden naar een afname van de veestapel.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal