Beek wil Wmo-cliënten nog beter horen vanwege afnemende tevredenheid

© iStock

Wmo-cliënten en mantelzorgers in Beek zijn afnemend tevreden over de aangeboden hulp. De gemeente heeft geen idee waar dat aan ligt, aangezien de jaarlijkse enquête anoniem is. Ze wil het contact met de cliënten verruimen om de onvrede boven tafel te krijgen.

Eric van Dorst

Beduidend minder Wmo-cliënten in Beek waren in 2017 tevreden over de hulp die hen aangeboden werd. Maar de gemeente heeft geen idee waarom, want het tevredenheidsonderzoek waaruit dit blijkt is anoniem gehouden.

Betrouwbare conclusiesVan de 902 aangeschreven cliënten namen er 333 deel, ruim voldoende om betrouwbare conclusies te trekken over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de mantelzorgondersteuning die daar vaak mee samenhangt.

Veel gaat best goed, blijkt uit de reacties. Zo weten vier van de vijf cliënten het Wmo-loket goed te vinden en worden zij naar hun mening snel geholpen na een vraag over huishoudelijke hulp of vervoer. Ook voelt het merendeel van de hulpvragers zich serieus genomen door de consulent en is er tevredenheid over diens deskundigheid en de manier waarop naar hen geluisterd wordt.

KeukentafelgesprekHet probleem zit in de oplossing die volgt uit het zogeheten keukentafelgesprek, dat vorig jaar met een derde van de respondenten gevoerd is. De ontevredenheid hierover liep in een jaar tijd op van 20 tot 32 procent en was met name gericht op de toekenning van het aantal uren huishoudelijke hulp (te weinig) en vervoer (niet toekennen, onderhoud en prijs). Dit zijn verreweg de meest ontvangen vormen van ondersteuning in Beek, volgens onderzoeker BMC mogelijk de verklaring waarom de onvrede na 2016 is toegenomen.

VerbeterenMaar het college neemt geen genoegen met deze conclusie en wil de nazorg verbeteren. Bedoeling is dat voortaan na het verstrekken van een voorziening op maat de Wmo-cliënt wordt gevraagd of de geleverde zorg zo is afgesproken en betrokkene daar tevreden over is. Deze aanpak moet nog verder worden uitgewerkt en Beek wil dit doen in overleg met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

Daarnaast willen B en W ook de kwaliteit van de mantelzorgondersteuning in Beek nader onderzoeken. Het onderzoek geeft ook hier aanleiding toe. Uit antwoorden op vragen aan 152 mantelzorgers van Wmo-cliënten blijkt dat ook deze doelgroep vorig jaar minder tevreden is geweest over de kwaliteit van de ondersteuning, 45 tegen 54 procent in 2016.

Dit bevreemdt de gemeente, aangezien steeds meer mantelzorgers zich bij haar bekendmaken (63 procent in 2017) en gebruikmaken van de aangeboden gerichte ondersteuning (37 procent). Op de Dag van de mantelzorg (10 november) zal de aanwezigen een vragenlijst voorgelegd worden om achter de onvrede te komen en ook deze doelgroep nog beter te kunnen bedienen.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal