Nobamacare: alsof je in een hotel woont

Van links naar rechts: Maurice Hamers, Hasina Nezami en Noor Nezami.© Nico Bastens

Kwetsbare ouderen met een vorm van dementie zo zelfstandig mogelijk laten leven in kleinschalige complexen. Dat is het streven van Nobamacare. Het bedrijf wil een alternatief bieden voor reguliere verpleeghuizen. Mantelzorgers worden overal nauw bij betrokken. “Goede zorg is niet alleen technische handelingen goed verrichten, maar ook aandacht geven.”

Pascale Bruinen

Door de samenstelling van de bevolking heeft Zuid-Limburg met een dubbele vergrijzing te maken; ontvolking maakt het een rimpregio en de babyboomers - de generatie geboren tussen 1945 en 1955 – heeft nu de overhand. Naar schatting een op de vijf mensen krijgt in zijn of haar leven last van geheugenstoornissen door enige vorm van dementie. Nu een deel van deze groep (nog) niet in aanmerking komt voor verpleeghuiszorg, bejaardenhuizen ten prooi vallen aan het uitsterfbeleid van de overheid en mantelzorg niet voor iedereen is weggelegd, rijst de vraag waar al deze mensen moeten gaan wonen. Omdat zij kampen met problemen zoals vergeetachtigheid, verwardheid en wegloopgedrag komt hun veiligheid in het gedrang en is alleen thuis blijven wonen vaak geen optie meer.

KleinschaligNobamacare (een naam die overigens niets met de voormalige president van de Verenigde Staten noch met diens hervorming van zorgverzekeringen te maken heeft) speelt op deze maatschappelijke ontwikkelingen in door op vier locaties in Zuid-Limburg kwalitatief hoogwaardige 24-uurszorg te verlenen aan kwetsbare ouderen met een vorm van dementie. Het doel: deze zo zelfstandig mogelijk laten leven in kleinschalige complexen die Nobamacare zelf ontwikkelt, bouwt, financiert en exploiteert.

Momenteel worden vier vestigingen gerealiseerd: Residentie Schandelermolen in Heerlen opent op 1 februari 2019, het emmaklooster in Sittard (1 maart 2019), Residentie Schinnen gaat 1 oktober 2019 open en Rothemermolen 1e kwartaal 2020.

Maurice Hamers, directeur van de woontak van Nobamacare: “Op dit moment hebben we 17 miljoen aan projecten in portefeuille. Vanwege de grote vraag is het onze ambitie om op termijn nog een of twee vestigingen te openen in Maastricht. Daar lopen nu gesprekken over maar een tip voor een geschikte locatie blijft altijd welkom. Te zijner tijd willen we ook onze kennis en ervaring delen. Dus als iemand met zo’n zelfde initiatief rondloopt, kan deze bij onze consultancy-afdeling aankloppen voor een blauwdruk.”

Onderscheidende visieNoor Nezami (49) is statutair directeur van de zorgtak van Nobamacare. Hij vluchtte in 1996 als laatste van zijn familie uit Afghanistan naar Nederland vanwege het fundamentalistische regime. In die tijd studeerde hij geneeskunde. Eenmaal in Nederland is hij verpleegkunde gaan studeren. Inmiddels is hij al vijftien jaar zzp’er in de zorg en heeft hij veel ervaring opgedaan met dementerenden.

“Afghanistan is een Aziatisch land waar respect voor ouderen centraal staat. Hier zag ik dat degene die horizontaal ligt, minder waard is. Degene die verticaal staat heeft alles te vertellen. Door allerlei wetten en regels is er een enorme druk op het personeel om kwalitatief goede zorg te leveren. Maar goede zorg is niet alleen technische handelingen goed verrichten, maar ook aandacht geven. Daarom wilde ik een alternatief bieden voor reguliere verpleeghuizen. Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik Maurice tegengekomen. Dankzij zijn contacten kregen we de financiering rond.”

Zij willen zich onderscheiden van de bestaande verpleeghuiszorg door mensen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. “Dat vereist meer personeel. Daarnaast betrekken wij mantelzorgers nauw bij alle activiteiten. Zij worden onderdeel van een community. De mantelzorger moet het idee hebben dat hij of zij bij zijn vader of moeder thuis komt. De nadruk ligt niet zoals elders op persoonlijke verzorging - die vinden wij vanzelfsprekend - maar op een respectvolle en nuttige daginvulling voor onze gasten.”

HotelgastDe cliënt moet zich bij Nobamacare eigenlijk een beetje een hotelgast voelen. Hamers: “Wij zijn te gast bij onze bewoners, niet andersom. Zo worden ook onze medewerkers opgeleid. Ons personeel werkt op één locatie, dat is veel efficiënter. Omdat we met vaste kleine teams werken, zien onze gasten vaak hetzelfde gezicht. Dat ervaren ze als zeer prettig. Ten opzichte van reguliere verpleegzorg hebben wij een dubbele personeelsbezetting”

Hasina Nezami (23), nicht van Noor en verantwoordelijk voor personeel en organisatie: “Per locatie komen er 15 fte’s, inclusief schoonmakers en koks. In totaal zoeken we zo’n 80 personeelsleden.” Nezami vult aan: “Al dat extra personeel kunnen wij financieren dankzij het feit dat wij een heel platte organisatie zijn zonder managers.” Met een brede glimlach: “Zo zal ik zelf ook op de vloer werkzaam zijn want daar kan ik veel betekenen.”