Taskforce moet in Sittard-Geleen op zoek naar 15,6 miljoen

Foto ter illustratie.© iStock

Een taskforce van raadsleden en B en W van Sittard-Geleen zoeken naar ingrijpende maatregelen om de begroting van 2019 op orde te krijgen. Het tekort bedraagt naar verwachting 15,6 miljoen euro.

Erwin Schmidt

Het stadsbestuur wil zo snel mogelijk af van het preventieve toezicht op de financiën, dat de Provincie Limburg eind vorig jaar instelde. Daarvoor is een ‘duurzame’ begroting voor 2019 en verder nodig. Dat betekent dat reserves en incidentele meevallers niet mogen worden ingezet om structurele kosten te dekken. Volgens de huidige inzichten moet dan voor 2019 een tekort van 15,6 miljoen euro op de begroting worden afgedekt.

HerstelplanGedeputeerde Staten (GS) keurden eind vorig jaar de begroting 2018 van Sittard-Geleen in eerste instantie af. De gemeente wilde een tegenvaller van 3,5 miljoen euro afdekken met een naar verwachting later te ontvangen hogere Rijksuitkering. GS vonden ook dat te veel incidentele middelen werden ingezet om de begroting rond te krijgen.

In allerijl stelde de gemeente een herstelplan op, dat mede werd gemaakt met de inbreng van een taskforce van raadsleden. Ook nu is weer zo’n werkgroep aan de slag. „Overigens is het daarbij van belang dat de financiële opgave nu ongeveer vijf keer groter is dan bij het herstelplan van de begroting 2018 (die was toen structureel 3,5 miljoen)”, staat in het gemeentelijk stuk ‘Verbeterplan begroting 2019’. „Dit vraagt om ingrijpendere maatregelen dan die eerder zijn ingebracht.” De bijeenkomsten van de taskforce zijn overigens „niet openbaar en vertrouwelijk” totdat de behandeling van de begroting in de gemeenteraad aan de orde is.

TekortHet structurele tekort van 15,6 miljoen (overigens oplopend tot 18,13 miljoen in 2022) betreft een inschatting op basis van tot nu toe bekende gegevens. Daarin zijn behalve het ‘duurzaam’ maken van de begroting (wat een tekort van 5,28 miljoen oplevert voor 2019) ook het niet behalen van eerder ingezette ombuigingen opgenomen (3,79 miljoen) en toekomstige risico’s (3,71 miljoen) die afgedekt moeten worden.

De taskforce van raadsleden, die vorige week is ingesteld, komt vanavond voor de tweede keer bijeen. De plannen van de taskforce worden afgestemd met die van B en W. Dit alles moet uiterlijk 9 oktober leiden tot een conceptbegroting.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal