Verkrachting leidt zelden tot strafzaak

© Istock

Een melding van verkrachting mondt bijna nooit uit in een rechtszaak. Dat geldt ook in Limburg, waar in 2017 131 keer melding werd gemaakt van verkrachting bij de politie. Dat leidde tot in totaal tien strafzaken.

Annelies Hendrikx

Van de 131 meldingen van verkrachting bij de politie Limburg in 2017 leidden er uiteindelijk tien tot een rechtszaak. Drie zaken zijn inmiddels afgesloten; hierin zijn de verdachten veroordeeld. Dit blijkt uit gegevens van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg.

BedenktijdVoor sommige slachtoffers is de loutere melding voldoende, zegt de zedenpolitie. Vijfenzeventig mensen vroegen en kregen vorig jaar een intakegesprek. Na dat gesprek krijgen ze twee weken bedenktijd voor het doen van aangifte, omdat een strafproces een zware belasting kan zijn voor slachtoffers en lang kan duren. De overheid wil dat ze zich realiseren welke consequenties een aangifte kan hebben.

In 2017 werd in Limburg 30 keer daadwerkelijk aangifte gedaan van verkrachting. Bij het OM stroomden vorig jaar achttien zaken in; in tien gevallen werd er gedagvaard. De meeste aangiftes worden geseponeerd. De zedenpolitie stelt dat verkrachting nu eenmaal geen ‘etalagedelict’ is: er zijn zelden getuigen. „Vaak is het het woord van de één tegenover dat van de ander. Bewijs het maar.” Dat een sepot kan leiden tot frustratie bij slachtoffers, is bekend bij de politie.

ProcedureZo voelt de 28-jarige Pieke Roelofs uit een dorp in Zuid-Limburg zich totaal niet serieus genomen door politie en justitie. Zij zegt tweemaal te zijn verkracht door haar voormalige vriend. Samen met haar Amsterdamse advocaat Richard Korver – oprichter en voorzitter van het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers LANGZS – is zij een zogenaamde artikel-12-procedure gestart: ze vraagt het gerechtshof in Den Bosch het OM te dwingen alsnog vervolging in te stellen. Het hof behandelt deze aanvraag vandaag. Volgens Korver heeft de politie in de zaak van zijn cliënte helemaal geen onderzoek gedaan: "Als je niet zoekt, dan vind je ook niks."

Lees meer: Hoe volhardend moet je zijn als slachtoffer van verkrachting?