Valkenburg klaagt over luxe helikoptertripjes naar F1-circuit Spa

Print
Valkenburg klaagt over luxe helikoptertripjes naar F1-circuit Spa

Afbeelding: iStock

Valkenburg / Schoonbron / Berg / Walem - Valkenburg aan de Geul laat de provincie officieel weten niet blij te zijn met de recente helikoptervluchten boven de gemeente.

Het college gaat binnenkort in gesprek met de verantwoordelijke gedeputeerde om zijn ongenoegen kenbaar te maken over de helikoptervluchten die op 26 augustus boven de gemeente plaatsvonden.

Vips
Vanuit een weiland in Houthem werden dat weekeinde sportliefhebbers, met name genodigden en vips, naar de Formule 1-races in het Belgische Spa-Francorchamps gebracht.

Lees ook: Luxe helikoptertripjes naar Formule-1 circuit in Spa zorgen voor overlast

Per brief zal het college de provincie ook formeel vragen voortaan terughoudender te zijn met het afgeven van vergunningen voor recreatieve helikoptervluchten boven de gemeente. De provincie is het bevoegd gezag wanneer het gaat over dit soort gebruik van het luchtruim. Bij het toekennen van vergunningen wordt naar een aantal criteria gekeken. Zo mogen vluchten onder meer niet opstijgen en landen in en binnen een straal van honderd meter van beschermde natuurgebieden en stiltegebieden en wordt er rekening gehouden met het broedseizoen. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen ‘pleziervluchten’ sowieso niet opstijgen en landen. Ook wordt er per locatie een maximum gebruik van twaalf etmalen per jaar gehanteerd.

Geluidsoverlast
Het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul gaat de provincie met name wijzen op de geluidsoverlast die de vluchten veroorzaken en de schadelijke effecten voor het milieu. Helikopters hebben een hogere emissie van schadelijke stoffen dan andere vervoersmiddelen.

Diverse inwoners van Valkenburg aan de Geul deden tijdens het weekeinde van 26 augustus hun beklag over de laagvliegende helikopters. In de politieke arena van de gemeente leidde het ook tot klachten en kritische vragen.

Politieke partijen vroegen er onder meer ook om inwoners voortaan voortijdig op de hoogte te brengen wanneer er helikoptervluchten gepland staan. Aan die vraag zegt het college niet in alle gevallen te kunnen voldoen. „Dit soort ontheffingen wordt meestal pas een paar dagen van tevoren aan ons doorgegeven, zodat we niet tijdig kunnen informeren via het huis-aan-huisblad. Wel kunnen we de info via onze digitale kanalen verstrekken.”