Nieuw wijkcentrum voor Chèvremont

Print
Nieuw wijkcentrum voor Chèvremont

Wethouder Tim Weijers van Kerkrade. Afbeelding: De Limburger/Bas Quaedvlieg

Kerkrade - Chèvremont krijgt een eigen wijkcentrum. De gemeente Kerkrade heeft besloten de voormalige Protestantse kerk en de kosterwoning, lokaal bekend als P3, daarvoor in te richten. Het gebouw wordt voor 340.000 euro zodanig opknappen dat het als nieuw wijkpunt kan voldoen.

Bewoners en verenigingen uit de wijk kwamen deze zomer in opstand tegen de dreigende sluiting van Pietershof, omdat er dan geen ontmoetingsplaats meer zou zijn in de wijk. Radar, de eigenaar van het pand, besloot vorig jaar al tot verkoop van het pand. Omdat de gemeente de huurders en gebruikers niet in de kou wilde laten staan, heeft ze  het gebouw voor één jaar gehuurd. Vervolgens is de gemeente in eerste instantie binnen het eigen vastgoed op zoek gegaan naar een passend alternatief voor de wijkgebonden activiteiten. Dat alternatief is gevonden in P3. De activiteiten die nu plaatsvinden in Pietershof gaan na de verbouwing verhuizen naar het nieuwe wijkpunt.

Uitdaging
Wethouder Tim Weijers (Vastgoed): “In het coalitieakkoord staat dat we inperking van het eigen vastgoed als een uitdaging zien. Het aankopen van Pietershof is om die reden géén voor de hand liggende eerste optie. De voormalige kerk en de kosterwoning zijn al eigendom van de gemeente Kerkrade. Gemeentelijk vastgoed heeft de voorkeur omdat de leegstand ervan duur is vanwege de doorlopende kosten van groot onderhoud en instandhouding. P3 verbouwen is dus veel goedkoper dan het kopen en in stand houden van Pietershof. We gaan het gebouw ook beter zichtbaar maken en aanstralen.”

Uitgebreid geïnformeerd
Vertegenwoordigers van de organisaties zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben volgens de gemeente ook al op locatie een kijkje genomen. Op dit moment werkt de gemeente samen met hen aan het bezettings- en inrichtingsplan.

Voor de ingebruikname koerst de gemeente op voorjaar 2019. Over de tussenliggende periode wordt gesproken met Radar.