Roermond faalt met handhaving

Print
Roermond faalt met handhaving

Afbeelding: Jeroen Kuit

Roermond krijgt een fikse tik op de vingers. De onafhankelijke klachtenadviseur concludeert dat de gemeente er een rommeltje van maakt als het om handhaving gaat.

Roermond heeft zijn handhavingsbeleid niet op orde. De gemeente moet een duidelijk beleidsplan maken hoe te handelen als burgers regels overtreden. De maatregelen die in zo’n plan staan, moeten ook consequent door alle ambtenaren worden uitgevoerd.  Daarom is het aan te bevelen een  gespecialiseerd team aan te stellen dat op alle afdelingen waar handhaving aan de orde is over de schouder meekijkt.

Lees ook: Roermond inde 80.000 euro aan boetes niet

Tot dat oordeel komt de onafhankelijke klachtenadviseur van de gemeente in een kwestie die is aangekaart door een aantal omwonenden van Ponyhof Femke in Asenray. Zij strijden al jaren tegen de manege, die begin 2014 via een ingewikkelde constructie is vergund, omdat ze eigenlijk niet paste in het bestemmingsplan.

Dat heeft de verhoudingen in de buurt danig verziekt. Omwonenden klagen met regelmaat over overtredingen van de manegehoudster. De gemeente zag zich genoodzaakt boetes op te leggen, maar heeft die nooit geïnd. In totaal gaat het om 80.000 euro. Een halve ton werd kwijtgescholden; van 30.000 euro bleek de inningstermijn verstreken. Omwonenden kwamen daar pas achter toen ze het  tot een rechtszaak lieten komen.

Onafhankelijke klachtenadviseur
Omdat ze grote vraagtekens zetten bij de gang van zaken, stapten ze naar de onafhankelijke klachtenadviseur. Die maakt gehakt van de argumenten van het college. Dwangsommen kwijtschelden, kan alleen in bijzondere omstandigheden en moet goed beargumenteerd worden. In Roermond hebben B en W nooit iets besloten.

De argumentatie van het college dat de overtreding inmiddels beëindigd was, vindt de klachtenadviseur "een opportunistisch argument dat haaks staat op de beginselplicht tot invordering”.  Hij concludeert dat burgers "terecht hebben geklaagd over de houding van college of ambtenaren, voor wie het college verantwoordelijkheid draagt”. 

Burgemeester Rianne Donders rept over "niet mis te verstane conclusies en lessen die we moeten trekken”.  Ze laat weten dat de gemeente hard werkt aan een "handhavingsbeleid dat recht doet aan het beeld van betrouwbare overheid waarbij het speelveld voor elke burger gelijk is.”

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf 1,04 per week.

Bekijk de aanbieding →