'Sta toe dat buitenlandse werknemers verblijven op recreatieparken'

Foto ter illustratie.© iStock

Het mag niet, maar het kan wel. Recreatieparken die het moeilijk hebben, mogen arbeidsmigranten huisvesten. Onder voorwaarden, welteverstaan. Het mes snijdt aan twee kanten, menen de wethouder en de vitaliteitsmanager.

Peter Heesen

Sta toe dat buitenlandse werknemers verblijven op recreatieparken. Die aanbeveling doet de taskforce arbeidsmigranten aan de gemeenten in Noord-Limburg.

BewijsWethouder Paul Sanders van Peel en Maas, lid van de taskforce namens de regiogemeenten, meent dat de nood zo hoog is dat het beleid aangepast moet worden. Volgens hem zijn in Noord-Limburg al 8.000 bedden extra nodig voor de huidige arbeidsmigranten. Door het verwacht personeelstekort in 2022 (10.000) neemt de vraag naar arbeidsmigranten verder toe en dus ook de behoefte aan huisvesting.

Huisvesting van arbeidsmigranten op bungalowparken en campings is verboden. Sommige recreatiebedrijven doen het toch. Vaak uit nood, omdat ze verouderd zijn en de concurrentie niet meer aankunnen. Handhaving is lastig voor gemeenten; bewijs maar eens dat de Polen niet gewoon op vakantie zijn.

VitaliteitsmanagerOm een einde te maken aan de ongewenste situatie heeft de provincie eerder al een oplossing bedacht: recreatiebedrijven mogen maximaal tien jaar arbeidsmigranten huisvesten. Met de opbrengst moeten de eigenaren daarna hun bedrijf beëindigen. De provincie heeft een vitaliteitsmanager die zulke bedrijven begeleidt.

Die vitaliteitsmanager, Frank Verkoijen, ziet voordelen in het voorstel van de taskforce. Volgens hem snijdt het mes aan twee kanten: recreatiebedrijven verdienen geld om hun bedrijf te beëindigen en er wordt extra opvang geregeld voor arbeidsmigranten. Verkoijen: "Op deze manier kan de sanering van de toeristische sector in beweging komen." Gemeenten kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid die de provincie biedt. Sanders houdt een warm pleidooi om dat samen te doen in de regio.

NormDe taskforce stelt tevens voor geen discussie meer te voeren over huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Zij wil voorwaarden stellen aan de huisvesting in plaats van gebieden uitsluiten. Criteria kunnen zijn dat logiesgebouwen goed ontsloten moeten worden en dat de werknemers zich goed moeten kunnen ontspannen. Voor wat betreft de huisvesting moet voldaan worden aan de SNF-norm voor arbeidsmigranten. Die bepaalt dat arbeidsmigranten een fatsoenlijke woning hebben.

Ook dient één definitie van ‘kortdurend verblijf’ te worden gehanteerd. De werkgroep oppert om 1,5 jaar te gebruiken, omdat arbeidsmigranten binnen die periode besluiten of ze blijven of niet. Om beter in beeld te krijgen welke arbeidsmigranten in Noord-Limburg komen werken en waarom ze zich hier zouden willen vestigen, wil de werkgroep dit laten onderzoeken.