Toch nog leven in verontreinigde Geul

Print
Toch nog leven in verontreinigde Geul

De gier heeft zijn sporen nagelaten in de Geul. Afbeelding: Waterschap Limburg

Gulpen / Schweiberg-Dal / Epen - De schade aan de Geul blijkt minder ernstig te zijn dan eerst werd gedacht. In nieuwe monsters heeft het waterschap tot zijn opluchting kleine micro-organismen gevonden.

Het blijft een ramp, benadrukt het waterschap. Maar na het ongeluk met een gescheurde mestsilo in Sippenaeken gloort er toch nog een beetje hoop voor de Geul: een maand na het incident heeft het waterschap Limburg nieuwe watermonsters genomen, en daarin zijn tot ieders opluchting kleine levende organismen aangetroffen.

In eerste instantie dachten de deskundigen dat alle leven in het water verstikt was door de ammoniak in de weggelopen mest. In dat geval zou het weinig zin hebben om opnieuw vis uit te zetten in de Geul, want als forel en zalm niets te eten hebben, zijn ze binnen de kortste keren weer verdwenen.

Schade valt mee
De schade blijkt bij nader inzien echter mee te vallen, bevestigt bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap. De meeste soorten die in de Geul voorkwamen zijn nog steeds aanwezig. "De aantallen zijn weliswaar fors afgenomen”, legt zij uit, "maar ze zijn gelukkig niet helemaal verdwenen.”

Vlokreeften, het belangrijkste eten voor forellen, hebben de milieuramp kennelijk redelijk doorstaan. Ook waterkevers, eendagsvliegen, libellenlarven en kokerjuffers zijn in redelijke aantallen aan­getroffen in de watermonsters. Alleen muggenlarven, die vooral door jonge forellen worden gegeten, hebben een flinke klap gekregen.

Een jaar rust
Het waterschap heeft dan ook goede hoop dat de Geul zich de komende maanden weer uit zichzelf herstelt. "We moeten de natuur daar wel de tijd voor geven”, benadrukt Van Wersch. Het waterschap adviseert de hengelsportverenigingen om het riviertje een jaar rust te geven.

Normaal wordt nieuwe vis in maart of april uitgezet, bij de start van het hengelsportseizoen. "We zullen het water dan opnieuw analyseren”, zegt Van Wersch. "Mocht dan blijken dat de situatie zich sneller heeft verbeterd dan wij nu voorzien, dan kan alsnog vis worden uitgezet.”

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft deze week besloten om voorlopig geen financiële steun te geven aan de plaatselijke visclubs, zoals de oppositie had voorgesteld, maar eerst af te wachten hoe het de komende maanden met de Geul gaat. Dan moet ook duidelijk worden of eventuele schade wordt gedekt door de verzekering van de boer bij wie de mest is weggelopen.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen