Rekenkamer: Venlo slaat door bij bezuiniging op zorg

Print
Rekenkamer: Venlo slaat door bij bezuiniging op zorg

Afbeelding: iStock

Venlo - De gemeente Venlo slaat door bij de aanpak van overschrijdingen in het sociaal domein. Er wordt veel meer bezuinigd dan wenselijk, waardoor bepaalde maatregelen een averechts effect kunnen hebben.

Die conclusie trekt de Rekenkamer Venlo. Ze deed onderzoek naar de grote tekorten, die vooral te wijten waren aan onvoorziene uitgaven in de zorg. In 2016 ging het om 12 miljoen euro, in 2017 om 25 miljoen euro.

Noodzaak
Om uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, besloot de gemeente hard in te grijpen. Venlo wil niet meer dan 143 miljoen euro uitgeven. In 2017 was dat nog 155 miljoen euro. De Rekenkamer onderschrijft de noodzaak om te bezuinigen, maar vindt dat de gemeente doordraaft. Zij stelt dat Venlo 147 miljoen moet uitgeven, wil ze de zorg bieden die verlangd mag worden van een centrumgemeente van haar omvang. Bij de bepaling van een ‘realistisch kostenniveau’ baseert de Rekenkamer zich op uitgaven van vergelijkbare gemeenten. Door het uitgavenplafond te verhogen van 143 naar 147 hoeft Venlo veel minder te bezuinigen.

Wethouder Frans Schatorjé (Zorg, EENLokaal) is allerminst blij met de boodschap. Hij vindt dat de Rekenkamer appels met peren heeft vergeleken. Erger vindt hij dat de Rekenkamer in haar advies alleen naar de uitgaven kijkt. Vier miljoen minder bezuinigen om betere zorg te verlenen, klinkt aanlokkelijk. Het betekent echter ook dat de gemeente vier miljoen extra moet vinden. En dat is geen sinecure voor een gemeente die al vele miljoenen moet bezuinigen om het huishoudboekje weer op orde te brengen.

Versoberd
Schatorjé rept overigens van een goed rapport. Het leert dat Venlo één belofte heeft waargemaakt: burgers ruimhartig van zorg voorzien. De vrees bestond dat die drastisch versoberd zou worden na de overheveling van taken van rijk naar gemeenten. De gemeente was juist veel te ruimhartig. Vaak werd dure, specialistische zorg verleend waar basiszorg voldoende was. Door een flagrant gebrek aan controle, ook bij gemeentebestuur en gemeenteraad, konden de uitgaven vervolgens de pan uit rijzen.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu