Inspectie: ‘VMBO Maastricht hield zich niet aan de regels'

© Annemiek Mommers

De school VMBO Maastricht hield zich niet aan zijn eigen opgestelde programma van toetsing en afsluiting (pta). Bovendien was het examenreglement van de school niet op orde en volgde ze niet de wettelijke examenregels.

Marianne Slegers

Hoewel dit al sinds juni bekend is, bevestigt het formele rapport van de inspectie dat donderdag is gepubliceerd nu het besluit van de inspectie om eind juni om alle 353 eindexamens van de vierdejaars ongeldig te verklaren.

In haar rapport stelt de inspectie dat geen enkele van de eindexamenkandidaten het volledige schoolexamen (pta) had afgerond. "Er ontbraken duizenden onderdelen van het schoolexamen.” De inspectie kwam de gebreken op het spoor nadat een docent melding had gemaakt van een leerling die volgens haar niet op examen mocht. Omdat de school VMBO Maastricht vervolgens hier niet adequaat op reageerde, werd de hele school onder de loep genomen.

Lees ook: Analyse examendebacle: 'Mooie beloftes gedaan, maar er zijn nog veel zorgen'

Het rapport bevestigt dat in sommige gevallen de pta’s eigenhandig zijn aangepast ‘mede door lesuitval’. Dit mag echter niet: eenmaal vastgesteld mag een pta niet meer veranderen tenzij er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven door de inspectie. Ook waren er secties op de school die verschillende pta’s hanteerden. Omdat VMBO Maastricht uit de vmbo-afdelingen van twee scholen (Porta Mosana en Sint-Maartens) bestaat, kon dit gebeuren, aldus de inspectie.

Geen meldingDaarnaast concludeert de inspectie dat er ‘in de afgelopen schooljaren geen enkele docent melding heeft gemaakt van onregelmatigheid bij de schoolleiding’ terwijl er alleen al in schooljaar 2017/2018, 258 maal bij in totaal 117 kandidaten het cijfer 1 is toegekend. Alle 1-en die worden uitgedeeld, moeten verplicht worden gemeld bij de examencommissie van de school. Dit gebeurde echter niet in de praktijk. Ook het cijfer 1,1 is vaak toegekend: 124 maal bij 68 leerlingen. "Slechts enkele malen lag onder het cijfer 1 of 1,1 daadwerkelijk gemaakt schoolexamenwerk ten grondslag.”

Bij de vakken maatschappijleer, Engels en wiskunde ontbraken volgens de inspectie de meeste vakken. Maar liefst 1956 toetsen of opdrachten ontbraken voor maatschappijleer, voor wiskunde 1334 toetsen en voor Engels 1503 toetsen. Maar de inspectie legt niet de schuld bij docenten: "De schoolleiding heeft verzuimd te controleren of docenten de in het schooleigen examenreglement vastgestelde procedures volgden."

Lees ook: Slob bezorgd over VMBO Maastricht

De scholenkoepel schrijft dat de conclusies van de inspectie ‘terecht’ zijn maar merkt ook op dat door het ongeldig verklaren van alle 353 eindexamens er een ‘ongekende urgentie’ ontstond om de situatie te herstellen. Ook spreekt het college van bestuur van LVO van een ‘grote mentale druk’ en ‘enorme tijdsdruk’.

Verder schrijft LVO op haar website dat de duizenden hiaten waarvan de inspectie spreekt, ‘feitelijk aanzienlijk kleiner bleek te zijn’. "Tenminste 60 procent van de aangehaalde hiaten bleek toe te schrijven aan de wijze waarop Magister was ingericht.” LVO stelt dat uiteindelijke de meeste leerlingen ‘1,25 inhaaltoets’ gemaakt.Inmiddels zijn 289 leerlingen van de school alsnog geslaagd, dertig scholieren zijn gezakt. De overblijvende 34 leerlingen maken in de week van 22 oktober hersteltoetsen en hebben dan dus nog de kans om hun diploma te halen. De onderwijsinspectie komt naar verwachting medio december met nog een rapport over het handelen van het bestuur van VMBO Maastricht, maar ook met een onderzoek naar de kwaliteit van elf andere LVO-scholen zelf. Welke LVO-scholen dit precies zijn, wil de inspectie niet bekendmaken.

Ook doet de Auditdienst Rijk onderzoek naar het handelen van de inspectie in deze affaire en de VO-Raad onderzoekt of ook andere middelbare scholen problemen ondervinden met pta’s en eindexamens.

Lees ook: De school waar alles misging

Lees hier alles over het examendebacle bij VMBO Maastricht.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal