Protest tegen ‘overhaaste fusie Porta Mosana en Sint Maartens’

Print
Protest tegen ‘overhaaste fusie Porta Mosana en Sint Maartens’

Afbeelding: Archief ANP

Maastricht - Een versnelde fusie tussen het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College is onverstandig. Het samenvoegen van de scholen moet eerst beter worden voorbereid en onderzocht.

Dat schrijft de ouderraad van het Porta Mosana College in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad. De ouderraad is ‘verbaasd’ over de versnelde fusie, die op 1 januari 2019 in zou moeten gaan.

De ouderraad is niet per definitie tegen het nieuwe masterplan voor het voortgezet onderwijs, maar vindt dat zaken nu overhaast worden, met alle risico’s van dien. Zo vindt de ouderraad dat het masterplan een goede visie op het voortgezet onderwijs op de specifieke situatie in Maastricht ontbeert. "Het zou voor elke krimpregio geschreven kunnen zijn."

Debacle
De ouderraad vreest dat er na het debacle bij het vmbo "opnieuw een overhaast fusiebesluit" genomen wordt. Zo is het volgens de ouders niet duidelijk waarom een fusie tussen het Maartens en Porta nu als enige optie wordt doorgevoerd om tot brede scholengemeenschappen aan beide kanten van de Maas te komen. Een fusie van het Sint Maartenscollege met het Bonnefanten College zou volgens de ouderraad ook kunnen.

"Het lijkt ons beter om een fusieplan te baseren op inhoudelijke analyses omtrent de gewenste denominatie, de onderwijsvisies, de cultuur et cetera in plaats van de toevallige omstandigheid dat beide scholen nu in Maastricht-Oost zijn gehuisvest." De ouderraad wil dat er eerst een onafhankelijk onderzoek komt naar "nut en noodzaak van deze optie in het plan" om te voorkomen dat er opnieuw een slecht georkestreerde fusie komt van scholen die niet bij elkaar passen qua onderwijsvisie. De ouders willen dat eerst de lopende onderzoeken naar LVO worden afgewacht "voordat er opnieuw brokken gemaakt worden."

Kleinschaligheid
Verder moet duidelijk worden op welke manier de kleinschaligheid in de nieuwe school, die duizenden leerlingen gaat tellen, gewaarborgd zal worden. De ouderraad van Porta vindt ook dat de nieuwe school een openbare school moet zijn. "Anders kan het beoogde fusieproces helemaal niet starten." Het Sint Maartenscollege is katholiek.

De ouderraad van het Sint Maartenscollege wilde maandag niet reageren.

Onbegrip
De coalitiepartijen in het Maastrichtse stadsbestuur hebben hun onbegrip geuit over de verlenging van het contract van LVO-topman André Postema met twee jaar.

In een motie die dinsdagavond wordt ingediend, stellen de zes coalitiepartijen en SAB dat ze het teleurstellend vinden dat contractverlenging niet is uitgesteld tot de resultaten van het onderzoek naar het bestuurlijk handelen bij LVO bekend zijn.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →