Nieuwe normen voor huishoudelijke hulp

Print
Nieuwe normen voor huishoudelijke hulp

Afbeelding: iStock

Beek / Sittard / Stein - Stein, Beek en Sittard-Geleen hebben nieuwe normen opgesteld voor huishoudelijke ondersteuning. Voor cliënten in Beek en Stein betekent dit dat de hoeveelheid te verkrijgen hulp opnieuw wordt bepaald.

Het gaat in Beek en Stein om zo’n duizend cliënten die een zogenaamde ‘herindicatie’ krijgen voor de benodigde zorg, door middel van een te voeren ‘keukentafelgesprek’. Zij zijn hierover dinsdag door de gemeenten per brief geïnformeerd. De drie gemeenten keren hiermee feitelijk terug naar het oude systeem voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo).

Arrangementen
Eind 2015 bedachten de gemeenten een nieuw opzet, die de huishoudelijke hulp zou moeten verbeteren en tot een bezuiniging zou leiden. Zo zou de hulp meer in lijn komen met de lagere vergoedingen hiervoor vanuit het Rijk. Er kwam meer nadruk op zelfredzaamheid. Niet langer zou bepaald worden hoeveel minuten hulp er geleverd wordt voor specifieke taken. In plaats daarvan zouden de ‘doelen’ van de hulp worden bepaald. Cliënten zouden binnen het arrangement zelf regie kunnen voeren over welke klussen zij gedaan willen hebben.

Op basis van dit idee zijn in 2016 de 2600 cliënten in Sittard-Geleen al opnieuw geïndiceerd. Maar voordat Stein en Beek daar ook toe konden overgaan, bleek uit uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat ‘arrangementen’ niet zijn toegestaan. Het project werd daarop stilgelegd.

Tijd
Stein, Beek en Sittard-Geleen gaan nu definitief terug naar het oude systeem, omdat de wet voorschrijft dat gemeenten op basis van ‘onafhankelijke normen’ concreet moeten aangeven welke hulp wordt geleverd. De gemeenten hebben hiervoor nu nieuwe (tijds-)normen opgesteld. De verwachting is dat ongeveer de helft van de cliënten er hierdoor in hoeveelheid hulp op achteruit gaat, de andere helft gaat er juist op vooruit. Zo keert het vier keer per jaar wassen van de ramen binnenshuis bijvoorbeeld terug in het pakket. Dat was eerder afgeschaft. Totaal verwachten de drie gemeenten een toename aan te leveren hulp van zes procent.

Herindicatie
Omdat cliënten in Sittard-Geleen al in 2016 een herindicatie hebben gekregen, gebeurt dat niet opnieuw. Voor hen verandert niets, totdat de huidige zorgindicatie moet worden verlengd. Nieuwe cliënten in Sittard-Geleen worden wel volgens de nieuwste normen geïndiceerd. Bedoeling is dat de cliënten in Sittard-Geleen zo gefaseerd overgaan op de nu vastgestelde hulpnormen. Bestaande cliënten in de fusiegemeente die denken voordeel te hebben van de nieuwe normen, kunnen toch nu al een herindicatie aanvragen.

Exclusieve Black Friday Deal

Lees nu één jaar lang alle Plus-artikelen (meer dan 100 per dag) met 78% korting. Actie geldig t/m 29-11.

Profiteer nu