Meer controle op mestfraude in Peelregio

Print
Meer controle op mestfraude in Peelregio

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

De controle en handhaving van mestfraude zal worden geïntensiveerd. De focus gaat daarbij uit naar gebieden met verhoogd risico zoals de Peelregio en de Gelderse Vallei.

De Limburgse en Brabantse Peelregio geldt in de ogen van het ministerie van Landbouw als een van de gebieden met een verhoogde kans op mestfraude. Mede om die reden gaat het Rijk daar extra mensen inzetten voor controle en handhaving.

Analyse
Minister Carola Schouten van Landbouw heeft een analyse laten maken van de gebieden met de meeste kans op mestfraude. Het risico ligt in de Peelregio volgens een notitie van het ministerie relatief hoog omdat de mestafzetkosten daar hoger liggen door langere transportafstanden. Dat leidt tot een hogere prikkel om te frauderen, stelt het ministerie. ,,Hoe verder het transport, hoe hoger de mestafzetkosten en dus hoe hoger de fraudeprikkel”, staat in het recent verschenen stuk.

Ook de Gelderse Vallei en Twente beschouwt het ministerie als regio’s met een verhoogde kans op fraude met mest. Bij die fraude gaat het om overtredingen op het gebied van transport, verwerking en gebruik van mest.

Handhaven
De minister wil in de gebieden waar zij de kans op mestfraude het grootst acht, extra laten controleren en handhaven. Daarvoor vergroot ze de capaciteit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), partijen die zich bezighouden met toezicht op de mestwetgeving.

Tevens verwacht de minister het nodige van betere samenwerking tussen de partijen die zich met de controle op mestfraude bezighouden. Slimmer gebruik van moderne technologie ziet ze als een ander hulpmiddel. Zo wordt er onder meer gedacht aan het digitaal, nauwkeurig verantwoorden van transport en gebruik van mest, zo stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De minister onderstreept dat de extra focus op de mestfraude losstaat van de aanpak die de sector zelf al in gang heeft gezet. Onderdeel van dat plan is een kwaliteitskeurmerk voor ondernemers binnen de mestketen.

Minister Schouten zegt die aanpak nauwlettend te volgen. Ze kondigt aan dat ze de Tweede Kamer binnenkort informeert over de resultaten van die aanpak.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →