Valkenburg: niet bezuinigen maar vooral investeren

Print
Valkenburg: niet bezuinigen maar vooral investeren

Afbeelding: iStock

Valkenburg - Waar veel gemeenten moeten bezuinigen, wil Valkenburg aan de Geul vooral investeren. Door daarvoor reserves aan te spreken, blijven de lasten voor de inwoners nagenoeg gelijk.

De Polfermolen staat vanaf 2021 niet meer in de begroting. Daarmee valt een jaarlijkse last van zo’n 1,2 miljoen euro van de schouders van de gemeente.

Miljoenengreep
Als de raad er in november mee akkoord gaat, doet Valkenburg een miljoenengreep in het spaarpotje waar onder meer nog de opbrengst van de aandelen Essent in zit. Vorige colleges van B en W wilden daar niet aan, maar het huidige college wil het geld inzetten voor een keur aan projecten en nieuw beleid. Het gaat daarbij vooral om het versterken van het toerisme en infrastructuur. In het verlengde daarvan wordt het totale aanbod aan evenementen kritisch tegen het licht gehouden. Het college zet in op nieuw beleid dat is gericht op het binnenhalen en behouden van wat de gemeente ‘kwalitatief hoogwaardige evenementen’ noemt.

Er blijft in het nu gepresenteerde huishoudboekje nog voldoende ruimte over voor nieuw beleid. Zo komt er een nieuw integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs in Valkenburg aan de Geul. De gemeente speelt met het idee om al het onderwijs en alle voorzieningen voor de leerlingen samen te brengen in een kindcentrum in Berg.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje