Stein moet meebetalen aan sanering BAG-terrein

Print
Stein moet meebetalen aan sanering BAG-terrein

De sanering van het terrein van BAG BV in Stein gaat zeker 2,1 miljoen euro kosten. Afbeelding: Rob Oostwegel

Stein - De provincie acht zich niet als enige verantwoordelijk voor de erfenis van BAG BV. Ook Stein draagt er volgens Gedeputeerde Staten verantwoordelijkheid voor. GS willen een gezamenlijke aanpak, die miljoenen kost.

Zeker 2,1 miljoen euro kost sanering van het terrein van BAG BV in Stein. De provincie is als verlener van de vergunning destijds verantwoordelijk voor de negatieve erfenis. Dat concludeerde althans het college van Stein na het faillissement van de verwerker van verontreinigde grond in maart. Maar Gedeputeerde Staten denken daar anders over, blijkt uit antwoorden op vragen van PvdA-Statenlid Aleide Berghorst over deze kwestie.

De vergunning, door de provincie in 1999 verleend voor de opslag en be- en verwerking van afvalstoffen, liep in 2009 af. Een nieuwe werd niet meer verleend omdat het bedrijf had laten weten te verhuizen. Volgens GS is toen met gemeente en provincie afgesproken dat het terrein uiterlijk 1 juli 2012 leeg achtergelaten zou worden. Stein bestemde het bedrijf weg in 2010, door het bestemmingsplan aan te passen.

Handhaven
BAG BV kwam de afspraken niet na op de locatie in Stein, die op 1 oktober 2010 een gemeentelijke inrichting werd door inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Acht jaar later heeft het terrein aan de Heidekampweg deze status volgens GS nog steeds. De provincie hield wel al die tijd wettelijk de bevoegdheid om te handhaven op naleving van de milieuregels. GS stellen dat er wat handhaving betreft zo jaren sprake is geweest van een complexe situatie en willen met het college van stein overleg voeren over een gezamenlijke saneringsaanpak. Sanering van de 67.000 tot 85.000 ton verontreinigde grond die er ligt kost volgens de curator van BAG BV minstens 2,1 miljoen euro.

PvdA-raadslid José Ie is benieuwd naar de uitkomsten van het overleg tussen gemeente en provincie over deze kwestie. Ze wil ook van B en W weten of Stein opdraait voor de sanering en of dit aanleiding is om in de komende begroting een voorziening hiervoor op te nemen.

Gecontroleerd
Daarnaast wil Ie weten sinds wanneer BAG BV deels of helemaal zonder vergunning gefunctioneerd heeft en of het bedrijf nog gecontroleerd werd. ‘Is de indruk terecht dat misschien wel 85.000 ton vervuilde grond in Stein gedeponeerd is, zonder dat er al die jaren bij de provincie noch de gemeente een haan naar gekraaid heeft?’

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje