Kleine zorgaanbieders vrezen onderuit te gaan

Print
Kleine zorgaanbieders vrezen onderuit te gaan

Afbeelding: iStock

Maastricht - Een brandbrief aan de gemeente Maastricht. Veertien kleine zorgaanbieders uit heel Zuid-Limburg vrezen dat de nieuwe regels voor inkoop van jeugdzorg hen de kop kost. En dat de kwetsbare jeugd daar de dupe van wordt.

Veertien kleine zorgaanbieders uit heel Zuid-Limburg hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeente Maastricht. Ze vrezen dat ze hun bedrijf kunnen opdoeken, nu besloten is dat de gemeente alleen nog maar contracten voor de inkoop van jeugdzorg afsluit met aanbieders die in 2017 minimaal vijftien cliënten hadden.

Stekker
Bedrijven die pas in 2018 begonnen zijn, vallen daarmee dus automatisch buiten de boot, concluderen de zorgaanbieders. "Je doet je best om goede zorg te leveren en een mooi bedrijf op te bouwen. Als je dan goed op weg bent, wordt er door de gemeente gewoon de stekker uitgetrokken."

Hoewel ze er voor gewaarschuwd waren dat de maatregel eraan zat te komen, menen de bezwaarmakers dat ze te weinig tijd hebben gekregen om mogelijk maatregelen te nemen. Zo zou een aantal ondernemers willen gaan samenwerken om zo alsnog aan het vereiste aantal cliënten te komen.

Samen
Dat is ook de boodschap die ze van verantwoordelijk wethouder Bert Jongen meekrijgen: ga samen met andere kleine collega’s. De zorgverleners menen dat ze nu te weinig tijd hebben om dat op een goede manier te organiseren voordat de uiterste inschrijfdatum voor contractering daar is. Die datum is gesteld op 30 november aanstaande.

De wethouder meent dat er al geruimte tijd voldoende duidelijkheid was en wil geen gehoor geven aan het verzoek om de maatregel een jaar uit te stellen.

Jongen adviseert tevens om aansluiting te zoeken bij een grotere zorgaanbieder waar de gemeente contracten mee heeft of mogelijk aangaat. Hij biedt ook aan om mensen in te schakelen om te helpen bij het vinden van een goede match.

Maar aanhaken bij grotere instanties, zien de briefschrijvers niet zitten. "Veel aanbieders staan niet te springen om met ‘onderaannemers’ in zee te gaan", vrezen de bezwaarmakers. "Zij krijgen hun cliënten toch wel, ook zonder samenwerking."

Schaalvergroting
Bovendien leidt in hun ogen schaalvergroting niet per definitie tot betere kwaliteit van de zorg. Wethouder Jongen wijst erop dat het terugbrengen van het aantal aanbieders ‘tot een werkbaar aantal’ er juist toe bijdraagt dat de kwaliteit beter bewaakt kan worden. Sterker nog: "Het grote aantal eenpitters baart ons zorgen vanuit het oogpunt van continuïteit."

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje