Beek verhoogt belastingen en bezuinigt op sociaal domein

© iStock

Woningbezitters in Beek gaan in 2019 meer belasting betalen. Dat staat in de begroting voor de periode 2019-2022.

Martine Zwets

De meerjarenbegroting werd vrijdag door het college aan de raad gepresenteerd. De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met 5 procent.

Naast een verhoging van de ozb stijgt het vaste tarief van de afvalstoffenheffing met 61,89 euro per huishouden, een stijging van ruim 36 procent. "Met de beperkte ozb-stijging denken wij nog steeds in te zetten op het behouden van de laagste woonlasten in de Westelijke Mijnstreek", zegt wethouder Ralph Diederen (CDA, Financiën).

MaatregelenDe hogere ozb en is een van de maatregelen om het verwachte tekort van 2018 op te lossen. Dat werd in de bestuursrapportage in september geraamd op 1,7 miljoen euro.

In de meerjarenbegroting wordt de raad een pakket bezuinigingsmaatregelen van 1,2 miljoen euro per jaar voorgelegd. Dit bedrag loopt de komende jaren op tot ruim 2 miljoen euro in 2020. De maatregelen zijn nodig om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Sociaal domeinOok in het sociaal domein zal het financiële beleid goed merkbaar zijn, zo blijkt uit de stukken. De tekorten die daar ontstaan wijt het college van B & W van Beek aan het decentraliseren van (zorg)taken en de ontoereikende budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt.

Met name de jeugdzorg kost veel extra geld, omdat er meer en vooral ook zwaardere zorgdossiers zijn. "Binnen het sociaal domein zal het hier en daar een onsje minder moeten worden", zegt wethouder Thijs van Es (Sociaal Domein, BBB-NDB).

OuderentoeslagZo wordt het leerlingenbusvervoer naar de basisschool in Genhout gestaakt en beëindigt Beek de ouderentoeslag, bedoeld voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen. In plaats daarvan richt het college zich op collectieve projecten, zoals wijksteunpunten.

De inkomensgrens van de bijstand wordt verlaagd van 120 naar 110 procent. Daarnaast worden in de meerjarenbegroting voorstellen gedaan om aanzienlijk te bezuinigen op marketing en evenementen in de gemeente.

ProjectenDe bezuinigingen raken de grotere projecten niet, zegt portefeuillehouder Hub Hodzelmans (CDA). ­Investeringen in de Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek, de verdere ontkluizing van de Keutelbeek, de aanpak van de omgeving van NS-station Beek-Elsloo en het Centrumplan zijn opgenomen. Het Project Burgerkracht wordt onverminderd voortgezet.

Op 8 november wordt de meerjarenbegroting in de raad behandeld.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee