‘Aanpak jeugdhulp op de goede weg’

Print
‘Aanpak jeugdhulp op de goede weg’

Foto ter illustratie. Afbeelding: iStock

Landgraaf - Landgraaf, Heerlen en Voerendaal zijn op de goede weg met de gezamenlijke aankoop van de Jeugdhulp.

Dat oordeel vellen de Rekenkamer van Heerlen en de Rekenkamercommissie van Voerendaal na een gezamenlijk onderzoek. De drie gemeenten tonen, samen met de coöperatie Jong en Sterk (JenS), volgens de rekenkamers ‘het lef om de transformatie in de jeugdhulp ‘echt’ te gaan waarmaken’.

Geschikte zorg
De drie gemeenten zijn anderhalf jaar geleden gaan per 1 januari 2019 de ambulante jeugdhulp uitbesteden aan een coöperatie van zorgverleners, die samenwerken in JenS.

Deze coöperatie krijgt een vast bedrag en moet daar de geschikte zorg voor leveren aan de kinderen en jongeren. Deze vorm is volgens hetzelfde model als Heerlen StandBy, de zorgcoöperatie die sinds begin 2017 de Wet Maatschappelijke voorzieningen (Wmo) in Heerlen regelt.

De rekenkamer komt tot de conclusie dat de drie gemeenten een ‘fundamentele verandering tot transformatie van jeugdhulp inzetten’ en heeft enkele aanbevelingen gedaan waar door de gemeenten bestuurlijk positief op is gereageerd.

Verantwoordingsdrift
Zo is de Rekenkamer van mening dat vertrouwen moet overheersen. ‘Gemeenten dienen de drang naar controle en verantwoordingsdrift te onderdrukken’, stelt de Rekenkamer in haar rapport.

Volgens haar volstaat het om regelmatig te monitoren of JenS aan de eisen van het contract voldoet. Deze uitvoering van de jeugdhulp is vernieuwend en experimenteel, aldus het rapport: ‘Experimenten kunnen lukken en mislukken; in het laatste geval geeft dit leerpunten voor doorontwikkeling’.