Pensioenkorting is nog steeds niet van de baan

Print
Pensioenkorting is nog steeds niet van de baan

Afbeelding: ANP

Pensioenfondsen hoeven niet te rekenen op een soepeler behandeling bij een nieuw pensioenakkoord. De kans op kortingen op de pensioenen blijft daardoor levensgroot.

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees en De Nederlandsche Bank zien niets in een versoepeling van de regels. Dat lieten ze in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ze zijn bang dat de pensioenfondsen zich anders onterecht rijk rekenen.

Tegenvaller
Dat is een tegenvaller voor de pensioenfondsen. Die hopen juist dat er bij het nieuwe pensioenakkoord soepeler regels zouden komen zodat de pensioenen eerder verhoogd kunnen worden.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), was daar duidelijk over. "Zolang er sprake is van een garantie op de pensioenuitkering moeten pensioenfondsen met de rekenrente rekenen.'' Juist die rekenrente is een belangrijke oorzaak dat de pensioenen mogelijk gekort moeten worden.

Knot wil voorkomen dat pensioenfondsen zich rijk rekenen. "Pensioenfondsen hebben nog altijd een tekort van 150 miljard euro'', aldus de bankpresident.

Garanderen
De strenge opstelling van DNB moet voorkomen dat pensioenfondsen in de toekomst geld tekortkomen om de pensioenen uit te betalen. Nu garanderen pensioenfondsen min of meer de hoogte van het pensioen. Zolang ze dat doen, moeten ze zich houden aan de strenge regels van DNB.

Die strenge regels bepalen hoeveel vermogen een pensioenfonds minimaal moet hebben om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. Als fondsen de pensioenen willen verhogen, moeten ze nog extra sparen voor een financiële buffer. Als een fonds er niet in slaagt aan het minimaal vereiste vermogen te komen, moet er zelfs op de pensioenen gekort worden.

Dat laatste dreigt nu te gebeuren bij een aantal grote fondsen. Sowieso waren er maar weinig fondsen die de laatste jaren de pensioenen konden verhogen. De pensioenfondsen klagen juist dat de strenge regels ervoor zorgen dat er nu te weinig kan worden uitgekeerd. Ze vinden dat ze te veel te grote reserves moeten aanhouden.

Een keer misgaat
De hoop van de pensioenfondsen is dat een nieuw pensioenakkoord de mogelijkheid geeft de pensioenen weer eens te verhogen. Door minder harde garanties over de hoogte van het pensioen te geven, hopen de fondsen onder de strenge regels uit te komen. Maar daar is Knot niet voor te porren. Alleen als er helemaal geen garantie meer wordt gegeven over de hoogte van het pensioen kunnen de regels worden versoepeld.

Dat is geen aanlokkelijk perspectief. Want de pensioenen gaan dan veel meer fluctueren. Jaren dat het goed gaat met de beleggingen kunnen de pensioenen worden verhoogd, maar als het een keer misgaat, moet er ook direct worden gekort.

Pensioenfondsen PME en PMT hoopten juist dreigende kortingen te kunnen voorkomen met een nieuw pensioenakkoord. Ook pensioenfonds PFZW hoopt dat de nieuwe regels minder streng zullen zijn, evenals het grootste pensioenfonds het ABP. "Bij een nieuw stelsel hoort een set nieuwe rekenregels. Het is belangrijk dat die zo zijn dat bepaalde groepen niet harder getroffen worden dan andere'', aldus de woordvoerder.

Korting
Gepensioneerden bijvoorbeeld hebben direct last van kortingen. Actieve deelnemers krijgen ook een korting op hun aanspraak, maar die kan in de loop van de tijd nog ongedaan gemaakt worden als het pensioenfonds goed presteert.

Door de opstelling van de minister en de DNB zitten de fondsen klem. Ze kunnen de pensioenen alleen verhogen als ze afspreken minder hoge buffers aan te houden. Maar dat betekent een onzekerder pensioen. Bij tegenvallende beleggingsresultaten is er dan geen of een veel kleinere buffer om die tegenvaller op te vangen. Dat betekent dat er sneller gekort moet worden. Die keus willen de pensioenfondsen liever niet maken.