Kans op verplaatsing van Venlose jachthaven naar favoriete plek is klein

Print
Kans op verplaatsing van Venlose jachthaven naar favoriete plek is klein

De jachthaven in Venlo moet wijken voor uitbreiding van de industriehaven. Afbeelding: Stefan Koopmans

Venlo - De kans op verplaatsing van de jachthaven naar de Maasoever ter hoogte van Océ in Venlo wordt klein. Dat is het gevolg van het besluit van de gemeente Venlo om het project Meer Maas Meer Venlo te beëindigen.

Binnen het project zouden maatregelen om overstromingsgevaar te verminderen, worden gekoppeld aan plannen om de economische ontwikkeling te bevorderen.

Omdat het plan zo grootschalig is, is het ook risicovol. Sterker, als het misgaat heeft het armlastige Venlo niet genoeg reserves om dat op te vangen.

Dijken
Door te stoppen met Meer Maas Meer Venlo worden plannen afzonderlijke uitgevoerd en de risico’s overzienbaar. Het ontbreken van de koppeling betekent ook dat het moeilijker wordt mee te liften op andere ontwikkelingen.

Om het gebied tussen Blerick en Velden te beschermen tegen hoogwater worden dijken verlegd en versterkt. Mogelijk is dat aan de oostzijde van de Maas een geul wordt aangelegd, waardoor de Maas meer ruimte krijgt en de waterstand omlaag gaat.

Besparing
Als de aanleg van een hoogwatergeul gecombineerd kan worden  met de aanleg van een jachthaven zouden de kosten voor de jachthaven, inclusief clubgebouwen, verlaagd kunnen worden van twintig naar twaalf miljoen euro.

Door te stoppen met Meer Maas Meer Venlo zit de gemeente niet meer aan de knoppen en kan ze weinig invloed uitoefenen op de komst van een geul. Het is aan het Rijk of die geul er komt. Bovendien dient het Rijk het benodigde budget vrij te maken. ‘De signalen vanuit het Rijk zijn van dien aard dat de kans daarop gering wordt geacht’, constateert het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Eigen kracht
Als de geul er niet komt, kan de gemeente besluiten de jachthaven op eigen kracht te realiseren. Dat leidt tot hogere kosten, dubbel werk en extra overlast voor de omgeving. Het gemeentebestuur doet volgend jaar een voorstel.

Daarbij moet ze rekening houden met het advies van de commissie die de milieueffectrapportage voor Meer Maas Meer Venlo heeft beoordeeld. Die merkte op dat de Océweerd onderdeel is van een landelijk netwerk van waardevolle natuurgebieden, waarvoor een nee-tenzij-beleid geldt.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →