Limburg is kraamkamer van kennis over de bij

Print
Limburg is kraamkamer van kennis over de bij

Afbeelding: Luc Lodder

Simpelveld gaat bijen, vlinders en andere insecten een steuntje in de rug geven. De gemeente zal jaarlijks duizenden vierkante meters wegberm aantrekkelijk maken. Daarvoor zijn bloemen en kruidenmengsels samengesteld die lokale biotopen voor insecten versterken. De mengsels worden dit najaar ingezaaid. Het gaat om meerjarige en blijvende soorten kruiden en bloemen die streekeigen zijn.

Ook Maastricht wil de bij helpen. De Groene Loper (het gebied rond de A2) wordt tevens een vliegroute voor de insecten. De gemeente maakt een plan voor een ‘bijenlint’. Dat is voorgesteld door een groep vrijwilligers met de naam Stadsnatuur, die zich inzet om het groen in de stad te versterken. Uit een inventarisatie blijkt dat zo’n 180 plekken geschikt zijn voor bloemenweiden, planten en onderkomens voor de bij.

Uitgestorven
Die bij kan alle hulp gebruiken. Meer dan de helft van de 360 bijensoorten in Nederland staat op de rode lijst en zo’n 10 procent is uitgestorven. Zorgwekkend; van alle insecten is de bij veruit de belangrijkste bestuiver. Valt die weg, dan verstoort dit het hele ecosysteem. Zo is 75 procent van onze gewassen voor de voortplanting afhankelijk van bestuiving door insecten, bij wilde planten gaat het om 85 procent.

Nu heeft Limburg een eer hoog te houden. In onze provincie werd begin 1900 bij onderzoek ontdekt dat je bijen hard nodig hebt in de fruitteelt. A.M. Sprenger, Rijkslandbouwleraar, deed dat onderzoek bij de Eijsdense fruitboer Alphons Hartmans. Hij pakte onder meer takjes kersenbloesem in met gaas en nam alle maatregelen om bloem en insect gescheiden te houden.

Noodzakelijk
Hij noteerde dat onbestoven bloemen geen vrucht maken, dat in sommige gevallen bevruchting met eigen stuifmeel ook niet werkt en kruisbestuiving met andere rassen noodzakelijk is. Maar meest belangrijk: Sprenger liet bijenvolkeren aanvoeren uit Baarlo.

Sprenger ontdekte tijdens zijn proeven dat bijen tegen de wind in naar bomen vliegen, daarom moesten korven over de hele boomgaard verspreid worden. En niet aan één kant zoals voorheen gebeurde. Na de komst van de bijen vernegenvoudigde de kersenoogst.

Terug naar Simpelveld dat de beurs trekt voor de bij en andere insecten. Op Limburgse schaal is de actie beperkt te noemen. Alsof je een speelgoedemmertje zand naar afkalvende duinen brengt, zouden cynici zeggen. Maar symfonieën van Beethoven of Mozart begonnen ook ooit met een enkele noot op papier.

Lees ook: Al tien jaar bezeten door de geel-zwarte insecten: 'Mijn bijen doe ik niet weg'