Aanpak veiligheid en geluidoverlast brug Itteren vertraagd

Print
Aanpak veiligheid en geluidoverlast brug Itteren vertraagd

Afbeelding: Harry Heuts

De aanleg van een tijdelijke fietsbrug over het kanaal in Itteren gaat in de loop van februari 2019 van start. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat er nog dit jaar een veilige oversteek voor de tweewielers zou komen.

De tijdelijke fietsbrug komt aan de noordzijde van de bestaande brug over het Julianakanaal. De fietsbrug blijft in gebruik tot een nieuw te bouwen brug klaar is. De voorziening voor fietsers wordt door de gemeente Maastricht en de provincie gefinancierd.

Over circa vier jaar wordt een nieuwe brug, voor auto's en fietsers, ten zuiden van de huidige brug gebouwd. Die brug kan met een doorvaarhoogte van 9,10 meter grotere schepen laten passeren. Tijdens de bouw blijft de huidige brug in gebruik.

Geklapper
De aanpak van de rammelende platen in het wegdek op de huidige brug is naar verwachting halverwege 2019 klaar. Een half jaar later dan de bedoeling was. Rijkswaterstaat benadrukt in een uiteenzetting in Itterse Dorpsberichten dat de brug ondanks het geklapper wel degelijk veilig is, en wekelijks wordt 'geschouwd'. 

Rijkswaterstaat wijt de vertragingen aan het feit dat de voorbereidingen meer tijd vergen. 

Rijksmonument
De oude brug over het Julianakanaal in Itteren is een Rijksmonument. Gemeente en Rijkswaterstaat overleggen met de rijksdienst cultureel erfgoed onder welke voorwaarden de brug wel of niet behouden, verplaatst of gesloopt mag worden.