Bewoners in verzet tegen overlast van Maastrichtse Kennedybrug

Print
Bewoners in verzet tegen overlast van Maastrichtse Kennedybrug

De Alfons Ariënsstraat, parallel aan de John F. Kennedysingel. Afbeelding: Google Street View

Maastricht - Bewoners van de Alfons Ariënsstraat, in de Maastrichtse wijk Heugemerveld komen in verzet. Ze zijn de eindeloze stroom auto’s op de Kennedysingel, met bijbehorende geluids- en stankoverlast en schadelijke uitlaat- gassen, spuugzat.

Gratis openbaar vervoer naar de binnenstad; een betere doorstroming van het gemotoriseerde verkeer op de drukke verkeersaders van en naar het centrum; handhaving van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en een gezondheidsonderzoek onder de inwoners van de Alfons Ariënsstraat, parallel aan de John F. Kennedysingel.

Leefbaarheid
Die en andere voorstellen doen bewoners van het Heugemerveld om de leefbaarheid in de buurt en vooral in de straten die grenzen aan de Kennedybrug, te verbeteren. Onder leiding van Esmeralda van Benthem, die hemelsbreed 36 meter van de Kennedysingel woont, is een actiecomité in oprichting dat zich onder meer sterk wil maken voor de aanleg van een hoge geluidswal.

Aanleiding is het Actieplan Omgevingslawaai Maastricht. Als het aan de gemeente ligt, wordt het vorige actieplan omgevingslawaai, dat liep van 2013 tot 2018, ongewijzigd verlengd tot 2023.

De reden is dat er door de vele infrastructurele ingrepen in de stad, zoals de ondertunneling van de A2 en het verleggen van de Noorderbrug, geen actueel beeld is van de huidige geluidssituatie. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Bovendien wordt in 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht, waardoor de geluidsregelgeving volledig moet worden herzien. "Ik begrijp dat er nieuwe verkeerstellingen moeten plaatsvinden", zegt Van Benthem. "Maar wat ik niet snap is dat het uitstel mogelijk leidt tot vertraging van de noodzakelijke aanpak van de ernstige verkeersoverlast op de Kennedysingel."

Handtekeningen
Met een brief van die strekking ging ze bij buurtbewoners langs. "In no time had ik 106 handtekeningen verzameld." Ook kreeg ze brieven van mensen die klagen over gezondheidsproblemen als gevolg van de geluids- en stankoverlast en schadelijke uitstoot. Zo wordt er onder meer geklaagd over slaaptekorten en longproblemen. Thea van Geleen, die zich bij het actiecomité heeft aangesloten, vermoedt dat nog veel meer gezondheidsklachten van buurtbewoners te wijten zijn aan de verkeersdrukte. Ze weet zich daarbij gesteund door voorzitter Paul Rutten van Klaor Loch - tegenwoordig Milieudefensie Maastricht - die de actie in Heugemerveld ondersteunt.

De voorspelling dat de verkeersdrukte na de aanleg van de Willem-Alexandertunnel zou afnemen, is volgens hem niet uitgekomen. Integendeel: het is alleen maar drukker geworden op de Kennedybrug.