Meer daklozen naar Witte Flat in Maastricht

Print
Meer daklozen naar Witte Flat in Maastricht

De Witte Flat aan de Kolonel Millerstraat in Maastricht. Afbeelding: Johannes Timmermans

Maastricht - Het Leger des Heils wil weer meer daklozen opvangen in de Witte Flat. De toestroom van nieuwe bewoners stokte toen eerder dit jaar bleek dat er een tijdlang een gevaarlijke jihadist was ondergebracht. Buurt en gemeente eisen nu strenge controles op toekomstige bewoners.

Het was een flinke schok voor de buurt toen de ‘extreem gevaarlijke’ jihadist Mohammed G. begin dit jaar met het nodige machtsvertoon uit de Witte Flat aan de Kolonel Millerstraat werd gehaald en gearresteerd. Om de rust te laten wederkeren besloot het Leger des Heils - huurder van het wooncomplex langs de Noorderbrug - om geen nieuwe bewoners meer op te nemen. Op dit moment zijn er dertien personen gehuisvest.

Maar als het aan het Leger des Heils ligt, verandert dat. Omwonenden en de verantwoordelijke wethouder, Mara de Graaf (SP, Welzijn), moesten het nieuws begin deze maand lezen in buurtblad ’t Peurtsje. Tot ongenoegen van De Graaf, zo blijkt uit de beantwoording door de wethouder van vragen van raadslid Jo Smeets van de Partij Veilig Maastricht. Ze besloot meteen contact op te nemen met het Leger des Heils.

Buurtbewoners
Naar aanleiding daarvan is een bijeenkomst belegd, waarbij veertig buurtbewoners aanwezig waren. Zij zijn niet tegen de opvang, mits iedereen zich aan de afspraken houdt. Om het gevoel van veiligheid in de buurt te versterken, is afgesproken dat bewoners die voor overlast zorgen, worden overgeplaatst naar een andere locatie. Ook is een telefoonnummer geopend waar buurtbewoners 24 uur per dag terecht kunnen met hun zorgen of klachten en belooft het Leger des Heils een pas op de plaats te maken.

Criteria
Eerst wordt nog eens nagegaan aan welke criteria de bewoners moeten voldoen, bijvoorbeeld geen drank- of drugsverslaafden. Pas als er duidelijke afspraken zijn en de buurt voldoende op de hoogte is van toekomstige ontwikkelingen, kunnen weer nieuwe bewoners worden geplaatst. Ook wordt de klankbordgroep - waar naast bewoners politie en welzijnstichting Trajekt deel van uitmaken - nieuw leven ingeblazen.

Het wooncomplex aan de Kolonel Millerstraat bestaat uit veertig kleine eenpersoonsappartementen. In 2015 besloot het Leger des Heils om er daklozen op te vangen. De afspraak was dat elke bewoner vooraf gescreend zou worden.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →