Inwoners Ell tonen interesse in werk dorpsraad

Print
Inwoners Ell tonen interesse in werk dorpsraad

Er was veel belangstelling voor de openbare jaarvergadering van de dorpsraad Ell. Afbeelding: VIA Leudal

Ell - Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ell kijkt tevreden terug op de jaarvergadering die dinsdag plaatsvond. De zaal in gemeenschapshuis Ellenhof was goed gevuld met 94 belangstellenden. “Complimenten aan alle aanwezigen. Mooi om te ervaren dat er interesse is voor het werk van de dorpsraad,” aldus een van de bestuursleden.

Er waren tijdens de avond meerdere gastsprekers en er was dan ook allerlei nieuws te melden. Het nieuwbouwproject Steenenbampt gaat (opnieuw) van start. Met ingang van 1 november gaan in verschillende fases de 58 overgebleven project- en woningkavels in de verkoop. Het zal in een aantal jaren verspreid gebeuren, in een viertal plandelen.

 

Gastsprekers

Voorzitter Edward Heijkers van voetbalvereniging RKESV gaf een toelichting over het initiatief van samenwerking door vier voetbalclubs en een gezamenlijke accommodatie. Een ingrijpend proces voor de betrokken clubs, waar wel wat moed voor nodig is.

Vanuit de gemeente Leudal waren wethouders Robert Martens en Mart Janssen aanwezig. Zij informeerden, samen met een tweetal ambtenaren, over ontwikkelingen waar de gemeente Leudal het dorp graag bij wil betrekken.

Erik Wulms informeerde over de AED werkgroep, die al ruim tien jaar actief is. Met 110 actieve personen is dit landelijk gezien een goed bezet netwerk van burgers die direct hulp kunnen verlenen. Op 6 november start weer een groep met 10 (jonge) cursisten.

In de oude Ellenhof zijn er plannen om een tiental wooneenheden te ontwikkelen. Jan Custers van de Stichting Wonen Ell gaf uitleg van de stand van zaken rondom de dorpscoöperatie. Er is draagvlak vanuit de gemeenschap, al vraagt de realisatie veel overleg en rekenwerk.

Voorzitter Ton van Deursen van de stichting BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) gaf een uiteenzetting over de exploitatie van de BMV tijdens het afgelopen jaar. Naast een terugblik, wil de stichting BMV ook vooruitkijken. Ton: “Het is een uitdaging om de BMV goed te laten lopen. Er maken wekelijks ongeveer 450 mensen gebruik van de accommodatie. Maar omdat er geen beroepskracht is, gebeurt al het werk door vrijwilligers.”

 

Onderwerpen onder de aandacht

De Dorpsraad Ell ziet graag dat mede dankzij haar inzet de leefbaarheid in Ell verbetert c.q. behouden blijft. Daarom is de Dorpsraad zowel op bestuurlijk als op ambtelijk gebied voortdurend in gesprek met de gemeente Leudal. Er worden binnen de Dorpsraad tal van onderwerpen besproken. Een paar voorbeelden die momenteel spelen zijn: toekomst kermis; milieustraat aan de Niesstraat opknappen/verfraaien; glasvezel buitenaf; verkeersveiligheid Ellerbrug; overlast van wilde zwijnen aan rand van het dorp; zwaar agrarisch- en vrachtverkeer door het dorp. Onderwerpen die allemaal aan bod kwamen tijdens deze openbare jaarvergadering. “Er wordt op een constructieve manier samengewerkt met het bestuur en met andere partijen,” aldus de Dorpsraad.

www.dorpsraadell.nl