Kamer eert 'verbinder en groot staatsman’ Wim Kok

Print
Kamer eert 'verbinder en groot staatsman’ Wim Kok

De Tweede Kamer heeft oud-premier Wim Kok herdacht in de plenaire zaal met een minuut stilte en speeches. Afbeelding: ANP

De Tweede Kamer heeft vanmiddag oud-premier Wim Kok herdacht, die 1,5 week geleden op 80-jarige leeftijd overleed. Premier Rutte en Kamervoorzitter Khadija Arib prezen hem in aanwezig van weduwe Rita en zijn kinderen voor zijn werk en toewijding en noemden hem een verbinder en groot staatsman.

"De afgelopen tien dagen bleek maar weer hoeveel gezag hij genoot bij mensen in zowel binnen- als buitenland”, zei Arib. Kok wilde volgens haar tegenstellingen verkleinen en resultaten boeken. "En tot in het diepst van zijn wezen was hij ervan overtuigd dat dit alleen kon door te zoeken naar consensus en compromis. Door bruggen te bouwen en partijen aan te moedigen die dan samen met hem over te steken. Als Wim Kok íets was, was het een verbindingsgenie.’’

Statuur
Volgens Arib stond Kok als dienaar van de publieke zaak midden in de samenleving. "Het was een man zonder de behoefte aardig gevonden te worden en met een afkeer van politieke spelletjes. Zo werd Wim Kok, de man van eenvoudige komaf een staatsman van statuur.’’ Arib benadrukte dat het hem in de politieke arena niet ging om scoren. "En kijk hoe ver dit hem heeft gebracht.”

Ook premier Rutte loofde de ex-premier en noemde hem een ‘volbloed democraat’. Dat Kok zichzelf ooit ‘slechts een passant’ noemde, bestreed hij. "We herdenken vandaag geen passant, maar een groot staatsman die zijn stempel op dit land heeft gedrukt.”

Meester van het compromis
Volgens Rutte was Koks kracht dat hij bereid was naar alle partijen te luisteren. "Hij was de meester van het compromis en de verpersoonlijking van de kracht van het Nederlandse model van overleggen. Hij realiseerde zich altijd dat we elkaar nodig hebben in Nederland en in Europa.” 

Lees ook: Wim Kok was premier van alle Nederlanders

Rutte prees Koks kracht en zekerheid, die voortkwam uit ‘zijn grote morele kompas’. "De basis daarvoor is ongetwijfeld gelegd in zijn gezin en in de tijd van wederopbouw in Nederland.

Overlijden
Na de speeches volgde een moment stilte. Ook de Eerste Kamer stond stil bij het overlijden van Kok, die van 1994 tot 2002 het land leidde. Hij werd ook daar als de ‘verpersoonlijking van het poldermodel’ geëerd. 

Kok was van 1994 tot 2002 minister-president. Hij leidde twee kabinetten, Paars I en Paars II. Voordat hij de politiek inging, was hij voorzitter van de vakbond NVV, die later opging in de FNV. In de jaren 80 schitterde Kok als vakbondsman. In 2003 werd Kok benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor oud-politici. Zijn gezondheid ging de laatste periode hard achteruit. Hij overleed 20 oktober in het ziekenhuis aan een hartkwaal.