Trambaanfietsroute: 'Kritiek VVV op bewoners niet terecht'

Print
Trambaanfietsroute: 'Kritiek VVV op bewoners niet terecht'

De trambaanroute gaat onder meer over het oude viaduct in Reijmerstok. Afbeelding: Diana Scheilen

Gulpen / Ingber / Reijmerstok / Slenaken / Beutenaken / Epen / Eys / Elkenrade / Wijlre / Vijlen / Lemiers / Cadier en Keer / Heijenrath / Mechelen / Diependal / Nijswiller / Partij / Wahlwiller / Wittem / Eyserheide / Piepert / Trintelen / Vaals - De bewonersgroepen uit Gulpen, Lemiers en Cadier en Keer zeggen zich niet te herkennen in het beeld dat de VVV Zuid-Limburg schetst over het Trambaanfietsroute-overleg.

De afgelopen maanden werkten deskundigen en bewonersgroepen in werkgroepen samen. Ze produceerden een nieuw advies over de nut en noodzaak van de recreatieve fietsroute tussen Maastricht en Vaals. Ook bekeken ze alternatieve tracés. 

Emotioneel
Op het laatst stapten zowel de VVV als de Fietsersbond uit het overleg. VVV-directeur Anya Niewierra vindt dat de bewonersgroepen onvoldoende ruimte lieten voor een positief dan wel genuanceerd geluid. "Tijdens vergaderingen en per mail leidde dat tot emotioneel getinte uitingen richting een VVV-medewerker die dat als onprettig ervoer."

Volgens de Bewonersgroepen wordt dit beeld op geen enkele wijze gestaafd door de feiten. "In de verslagen, opgesteld door een externe en onafhankelijke secretaris, wordt met geen woord gerept over wat de VVV nu naar voren brengt."

De bewoners wijzen erop dat de VVV en Fietsersbond nagenoeg het hele participatieproces doorliepen. "Pas toen de contouren van het eindrapport van onderzoeksbureau Decisio duidelijk werden, besloten de VVV (en ook de Fietsersbond) zich anders op te stellen.“

Spelregels
Volgens de VVV pakte het haalbaarheidsonderzoek van Decisio negatiever uit dan eerdere rapporten, wat onder meer zou komen doordat de 200.000 fietsers van de aansluitende Vennbahn ontbreken. De bewonersgroepen hekelen dat de VVV op het laatste moment uitstapte en met een eigen rapport in de pers komt. "De spelregels waren voor iedereen gelijk."

De bewonersgroepen willen pas inhoudelijk op het eindadvies aan de stuurgroep Trambaanfietsroute reageren als dat officieel is gepresenteerd. "Wij houden ons wél aan de afgesproken spelregels."