Minder nieuwe studentenkamers in Maastricht, maar protest houdt aan

Print
Minder nieuwe studentenkamers in Maastricht, maar protest houdt aan

Studentenpand in Maastricht. Afbeelding: Harry Heuts

Maastricht / Itteren - Tegengestelde belangen en meningen die haaks op elkaar staan. Dinsdag wordt tijdens een stadsronde het Maastrichtse woningsplitsing- en omzettingsbeleid geëvalueerd. Het belooft op voorhand al een bewogen vergadering te worden.

De zogenoemde 40-40-40-regeling, die bepaalt dat er jaarlijks maximaal 120 kamers in de particuliere sector in Maastricht bij mogen komen, heeft geleid tot een substantiële afname van het aantal nieuwe studio’s en studentenkamers in de stad. Alle andere maatregelen sorteren veel minder effect. Dat blijkt uit de evaluatie van het beleid voor woningsplitsing en -omzetting.

Universiteit
Het rapport, opgesteld door adviesbureau Companen, wordt dinsdag tijdens een stadsronde besproken. Het belooft op voorhand een bewogen vergadering te worden als gevolg van tegengestelde belangen. Terwijl de woningeigenaren- en verhuurders, alsook de Universiteit Maastricht en de Studentenraad, pleiten voor soepeler regels om meer particuliere kamerverhuur mogelijk te maken, willen sommige inwoners juist een nóg stringenter beleid om overlast door (vooral) studenten tegen te gaan. Inwoners van Limmel, een wijk waar relatief veel studenten wonen, hebben al aangekondigd met spandoeken actie te zullen voeren in de raadszaal tegen huisjesmelkerij.

In Maastricht gelden sinds 2016 strenge regels voor woningsplitsing en -omzetting. Zo wil de stad er onder meer voor zorgen dat er voldoende kleine, zelfstandige woningen in de binnenstad beschikbaar blijven en grote concentraties aan ‘verkamerde’ woningen worden voorkomen, mede om geluids- en parkeeroverlast tegen de gaan.

Daarnaast wil Maastricht nadrukkelijk een studentenstad zijn en die positie ook verder versterken. En dat betekent dat er ook voldoende goede en betaalbare huisvesting voor studenten beschikbaar moet zijn. Er is een voortdurend spanningsveld tussen de verschillende belanghebbende partijen.

Bovengrens
Zo wil Buurtbalans, dat stadsbreed twintig bewonersorganisaties vertegenwoordigt, het liefst nog strengere regels voor kamerverhuur. Sinds twee jaar geldt in Maastricht een maximumpercentage voor het aantal verkamerde panden per straat. In het centrum is er geen bovengrens. In de stadsrand geldt een maximumpercentage van 20 procent kamers per straat, in de omliggende wijken een maximum van 10 procent (studenten)kamers per straat. In totaal 87 straten staan ‘op slot’ omdat er te veel studenten wonen. Vaak een erfenis uit het verleden, toen de strenge regels nog niet golden. Daarnaast werd in 2017 het afstandscriterium ingevoerd, om te voorkomen dat er te veel studentenpanden naast elkaar komen te liggen.

Als het aan Buurtbalans ligt, worden die regels ook in het centrum van kracht en komt er ook in de ­binnenstad en in Wyck een eind aan de ‘ongelimiteerde verkamering’, schrijft de organisatie in een brief aan de gemeenteraad. Want al die studentenkamers komen nog eens bovenop "de concentreerde toeristische woningverhuur, toename van hotels en een ruimhartig evenementenbeleid. Die cumulatie heeft onaanvaardbare gevolgen voor de leefbaarheid”, aldus Buurtbalans.

Beperkt
Uit de evaluatie blijkt echter dat het aantal nieuwe kamers dat er jaarlijks in Maastricht bij komt, door de invoering van de 40-40-40- regeling nog maar zeer beperkt is. De regeling houdt in dat er per jaar 40 wooneenheden door woningsplitsing, 40 kamers door woningomzetting en 40 kamers of studio’s in herbestemde panden bij mogen komen. Wel worden nog steeds de nodige bestaande studentenpanden gelegaliseerd. Het gaat om panden die al vóór de peildatum van 21 mei 2013 gesplitst waren of geschikt waren gemaakt voor kamergewijze bewoning. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste aanvragen voor nieuwe kamers/studio’s die zijn geweigerd, betrekking hadden op het centrum: met name het Jekerkwartier. Ook in Wyck en in het Kommelkwartier werden veel aanvragen voor woningomzetting afgewezen.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Word nu abonnee en lees al onze Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Ruim 110.000 tevreden lezers gingen je al voor.

Bekijk de actie-abonnementen