Kerkraads college wil Roda JC wéér helpen: vier jaar huurhalvering

Print
Kerkraads college wil Roda JC wéér helpen: vier jaar huurhalvering

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Kerkrade / Eygelshoven - Het Kerkraadse college van B en W wil Roda JC wederom gaan helpen met de betaling van de huur van het stadion.

De gemeente heeft een plan opgesteld waarin de club dit jaar en de komende drie jaar nog maar de helft van de huur van acht ton hoeft te betalen.

Uitstel
Voor de andere helft krijgt Roda uitstel van betaling. Via een terugbetalingsregeling moet dat geld op een later tijdstip alsnog in de gemeentekas komen. Het bedrag wordt dus niet kwijtgescholden. Mocht Roda in de tussentijd terugkeren naar de Eredivisie, dan wordt de hulp stopgezet en moet de club weer de volledige acht ton per jaar betalen.

Tekorten
Twee maanden geleden klopte Roda voor de zoveelste keer aan bij de gemeente. De G7 (inmiddels G6), een groep ondernemers die de aandelen van Roda-eigenaar Frits Schrouff beheert en de sanering bij de club leidt, noemde gemeentelijke steun noodzakelijk vanwege de financiële tekorten Roda. De Kerkraadse politiek reageerde woedend op de voorstellen en voelde zich bovendien geschoffeerd door eerdere uitspraken van de woordvoerder van de G7.

Naam stadion
Naast huurhalvering (zolang Roda in de eerste divisie speelt) vroeg de club ook de rechten om de naam van het stadion te kunnen verkopen en de exploitatie van het stadion op niet-wedstrijddagen helemaal zelf voor zijn rekening te kunnen nemen. Ook die twee verzoeken wil het college inwilligen.

Duivels dilemma
In het voorstel aan de Kerkraadse gemeenteraad spreekt de gemeente van een ‘duivels dilemma’. Mocht de club omvallen, dan heeft dat voor Kerkrade als eigenaar van het stadion grote financiële gevolgen. "Daarom is opnieuw gezocht naar mogelijkheden om op financieel verantwoorde wijze te komen tot een verbeterde situatie in het belang van álle betrokken partijen", zo laat het college weten.

Besluit
Op maandag 12 november wordt het voorstel van het college behandeld in een commissievergadering. Een besluit erover volgt mogelijk tweeëneenhalve week later in de raadsvergadering.