Goed rapport voor gemeente Voerendaal

Print
Goed rapport voor gemeente Voerendaal

Afbeelding: ANP

Ransdaal / Craubeek / Klimmen / Weustenrade / Fromberg / Kunrade / Ubachsberg / Voerendaal / Winthagen / Zuid-Limburg - De gemeente Voerendaal staat er financieel goed voor en gaat fors investeren. Daar staat tegenover dat Voerendaal 16 procent meer onroerend­e­zaak­belasting moet binnenhalen.

De daaraan gekoppelde stijging van lokale lasten is één van de zaken waar de gemeenteraad zich komende donderdag over zal buigen. Hoe hoog de percentuele stijging wordt, is afhankelijk van factoren als stijging van woningprijzen.

Goedkope gemeente
In 2016 werd de onroerendezaakbelasting (ozb) nog met 10 procent verlaagd. Dat werd onder meer gedaan omdat de gemeente door de relatief dure woningen bovengemiddeld scoorde op de lijst voor lokale lasten. Het besluit wordt nu teruggedraaid. Ook vindt een indexering (inflatiecorrectie) plaats van 6 procent.

Volgens wethouder Ruud Braun (Democraten Voerendaal, Economie) blijft Voerendaal ondanks de ingreep de gemeente die de op 3 na laagste lasten heeft in Parkstad. "Op Limburgse schaal staat Voerendaal nog steeds in de top van ‘goedkoopste’ gemeenten.”

Investeren
Met de opbrengsten van de lastenverhoging wordt een aantal besluiten uitgevoerd en worden projecten en voornemens gefinancierd. Aanvankelijk leek een lastenverhoging van 32 procent nodig, maar dat is fors naar beneden bijgesteld. Voerendaal investeert bijvoorbeeld 1,4 miljoen euro in vrij liggende fietspaden aan de Vrakelberg (Etenaken) en de Daelsweg (Ubachsberg).

In 2019 wordt invulling gegeven aan een aantal speerpunten binnen het raadsakkoord dat dit jaar werd gesloten. "Zo steken we 300.000 euro in een spaarpot voor duurzaamheid”, aldus wethouder Braun.

"De subsidie voor verenigingen gaat met 25 procent omhoog. We richten twee natuurtransferia in voor het Land van Kalk.”

Verder willen burgemeester en wethouders iets doen aan illegale stort en zwerfvuil. Vanaf volgend jaar wordt het daarom mogelijk voor burgers twee keer gratis naar een milieupark van Rd4 te gaan. "Natuurlijk hebben we geen garantie dat het zoden aan de dijk zet, maar we hopen dat het een positief effect heeft.”

De eerdergenoemde subsidieverhoging voor verenigingen is wel aan voorwaarden verbonden. Zo moeten ze maatschappelijke activiteiten (blijven) ontplooien.

Solide financiële positie
Voerendaal heeft een solide finan­ciële positie. Op een begroting van 26 miljoen euro blijft 4 miljoen vrij om te besteden. In de algemene reserves, de gemeentelijke spaarpot, zit bijna 17 miljoen euro.

De wethouder: "We scoren een uitstekend bij controle van ons weerstandsvermogen.” Met andere woorden: Voerendaal kan een stootje hebben.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →