Dertigduizend nieuwe woningen in Limburg

Print
Dertigduizend nieuwe woningen in Limburg

Afbeelding: iStock

Dertigduizend nieuwe woningen in Limburg. Voor 2040 moeten ze er staan. Het gaat om starters- en seniorenwoningen en (sociale) huurhuizen, waar nu een groot tekort aan is. Eenzelfde aantal verouderde woningen moet gesloopt worden.

Om te kunnen voldoen aan de grote behoefte aan starters-, senioren-, en huurwoningen in Limburg, moeten er voor 2040 30.000 huizen worden gebouwd. Tegelijkertijd moet eenzelfde aantal verouderde woningen binnen twintig jaar tegen de vlakte.

Gedeputeerde Hans Teunissen heeft alle verantwoordelijke wethouders een brief gestuurd waarin hij stelt op korte termijn met hen in gesprek te willen over het realiseren van de plannen.

Haast geboden
Regels uit het verleden, in het leven geroepen om de wildgroei aan bouwplannen terug te dringen, laat de provincie tijdelijk los. "Die dateren uit de tijd dat de woningmarkt op zijn gat lag", zegt Teunissen. "Voor elk nieuw plan moest een bestaand plan geschrapt worden. Dat laten we nu los.” Haast is geboden. Het duurt te lang om oude plannen te schrappen of aan te passen.

Tot aan 2030 komen er in Limburg 5000 huishoudens bij, zo luidt de prognose. De tien jaar daarna daalt het aantal weer naar het huidige niveau van bijna 528.000. Omdat de behoefte aan andere soorten woningen groeit, moet er veel bij gebouwd worden. Uit gegevens die gemeenten hebben aangeleverd, blijkt bijvoorbeeld dat er plannen liggen voor de bouw van 5000 goedkopere huur- en koopwoningen.

Koophuizen
Maar de komende jaren zijn er alleen al 9000 huurwoningen nodig in dit segment om aan de vraag te kunnen voldoen. Voor starters komen er, afgaande op de huidige plannen, minder dan 1000 koophuizen bij. Daar kan Limburg precies een jaar mee vooruit, constateert de provincie. Ook aan seniorenwoningen is veel behoefte, nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Met de bouw daarvan kunnen twee vliegen in één klap geslagen worden, benadrukt Teunissen. "Ouderen wonen nu nog vaak in eengezinswoningen. Als zij doorstromen, komen die huizen vrij voor starters.”

Tegelijkertijd zal er in het bestaande aanbod flink moeten worden geschrapt. "We verwachten dat woningen waar minder vraag naar is geleidelijk verdwijnen, evenals (sociale huur-)woningen die kwalitatief zodanig zijn dat renoveren geen optie is”, zegt Teunissen. De gemeenten gaan nu in kaart brengen aan welk segment behoefte is.

Nieuw concept
Voor huurwoningen kijkt de provincie met corporaties naar een nieuw concept: tijdelijke, goedkope prefab eengezinswoningen, zoals die momenteel op Texel worden gebouwd. Reden daarvoor is dat de groei van het aantal huishoudens slechts tijdelijk is. Bovendien houden corporaties vanwege duurzaamheidsmaatregelen en de verhuurdersheffing de hand op de knip.