'Miljardenimpuls door Einstein Telescope'

Print
'Miljardenimpuls door Einstein Telescope'

Impressie van de Einstein Telescope bovengronds. Afbeelding: Nikhef

De komst van Einstein Telescope naar de Euregio betekent een miljardenimpuls voor het gebied. Met de bouw valt een economisch effect van bijna 2 miljard euro te verwachten.

Als de detector voor zwaartekrachtgolven operationeel is, vergt dat voor een periode van dertig jaar een investering van twee miljard. Daar zal de regio voor nog eens een miljard van profiteren door onder meer de komst van extra banen en technische innovaties die worden gedaan.

Kansen
Dat blijkt uit een impactstudie die de provincie Limburg heeft laten doen door de Technopolis Group. De onderzoekers spreken van de driehoek Eindhoven–Leuven–Aken die zich met de komst van de Einstein Telescope internationaal zou kunnen profileren als technologische topregio.

Niet alleen trekt de detector topwetenschappers aan en betekent het een impuls voor universiteiten, er liggen ook kansen voor toerisme door bijvoorbeeld een bezoekerscentrum bij het instituut te vestigen. Bij Einstein Telescope gaan ongeveer 500 mensen werken; de komst van het instituut levert 1150 indirecte banen op.

Kosten
De kosten van Einstein Telescope zijn ruw geschat op meer dan een miljard euro; in het rapport wordt uitgegaan van 1,3 miljard. 30 procent van deze investering is nodig voor ‘hightech’; 70 procent voor de bouw: het graven van de grensoverschrijdende detector met armen van tien kilometer op honderden meters diepte. Het indirecte economische effect van de bouw, die zes tot tien jaar gaan duren, wordt geschat op 500 miljoen.

De verwachting is dat de Einstein Telescope zo’n dertig jaar operationeel is. De exploitatiekosten zijn twee miljard.

De Tweede Kamer nam gisteren unaniem een motie van D66 aan om een extra bijdrage beschikbaar te stellen voor ET Pathfinder, een prototype van de detector.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →