Gehandicapten Platform Roermond loopt nog geregeld tegen obstakels aan

© Rob van Deurzen

Jan van Roon maakt nog geregeld mee dat de bediening in een restaurant aan zijn vrouw vraagt ‘of meneer iets wil drinken’. “Alsof het feit dat ik in het dagelijkse leven deels afhankelijk ben van een rolstoel mij meteen volledig handelingsonbekwaam maakt en ik niet in staat ben om zelf te antwoorden”, aldus de voorzitter van het Gehandicapten Platform Roermond. De organisatie bestaat in de huidige vorm 25 jaar.

Rob van Deurzen

“Toen ik in september 2016 de voorzittershamer overnam, stelde ik gekscherend ervan uit te gaan dat het Gehandicapten Platform Roermond na twee jaar - in 2018 dus - overbodig zou moeten zijn. Bovenstaand voorbeeld bevestigt echter dat er nog aardig wat werk aan de winkel is als het gaat om de volledige integratie en acceptatie van mensen met een mentale of fysieke beperking in en door de maatschappij. “Terwijl artikel 1 van de grondwet dat toch wel degelijk voorschrijft”, aldus Van Roon. “Bovendien heeft Nederland in 2016 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd.”

Overlegorgaan“Het zou overigens niet fair zijn om de nadruk te leggen op alles wat er niet goed gaat, want er worden wel degelijk flinke stappen voorwaarts gemaakt. Zo is ons platform door B&W van de Gemeente Roermond benoemd tot officieel overlegorgaan en is de verstandhouding met - met name - de wethouders Smitsmans en Evers uitstekend. Daar waar we in het verleden voornamelijk achteraf zaken signaleerden die niet goed waren gegaan en er vaak niets meer aan gedaan kon worden, heeft het platform tegenwoordig een proactieve rol en worden we reeds in een vroegtijdige fase betrokken bij belangrijke besluitvormingen. Een goed voorbeeld daarvan is de herinrichting van de Stationsomgeving die momenteel in voorbereiding is en waarbij door alle betrokken partijen open en volwassen met elkaar wordt gecommuniceerd”, aldus de voorzitter. “Maar ook bij de totstandkoming van nieuwbouwprojecten wordt onze organisatie door woningcorporaties en projectontwikkelaars steeds vaker geraadpleegd. Als ‘ervaringsdeskundigen’ kunnen we hen reeds in de ontwerpfase van bruikbare tips en informatie voorzien”, vult penningmeester Norbert van Dooren aan. “Dat wordt door beide partijen gewaardeerd.”

Obstakels Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft het volgens voorzitter Jan van Roon zaak om de vinger aan de pols te houden. “De gemeente, maar bijvoorbeeld ook ondernemers moeten alert gehouden worden. Bewustwording blijven creëren met betrekking tot de problematiek waarmee de mensen die ons platform vertegenwoordigt nog dagelijks geconfronteerd worden. We lopen helaas nog geregeld tegen obstakels aan. Letterlijk. Zo zijn lang niet alle winkels en horecagelegenheden rolstoeltoegankelijk. Toiletten zijn vaak alleen bereikbaar via een steile trap.”

Filmfestival As EqualsJuist die bewustwording van gelijkheid in de ruimste zin des woords is het centrale thema tijdens het filmfestival ‘As Equals’, dat komend weekend zowel in Roermond als Venlo mede op initiatief van het Gehandicaptenplatform wordt gehouden. Vanuit het bestuur van het platform is Meike Windhausen nauw betrokken bij het festival, en met name bij de expositie die door kunstenaar Morena Bamberger in de ECI cultuurfabriek wordt ingericht. Windhausen runt in het dagelijks leven, samen met haar man Maarten De Zordragerij in de Roermondse wijk de Kapel. “We bieden dagbestedingsprojecten aan, zoals het werken op de schapenboerderij, het beheren en onderhouden van het Limburgs landschap en voedsel produceren voor de Voedselbank. Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen met een niet zichtbare beperking. Juist deze mensen hebben het in de maatschappij vaak heel moeilijk en worden al heel snel in een hokje geduwd of zelfs verstoten. De Zorgdragerij is hun thuis. Mijn man en ik proberen deze mensen de regie over hun eigen leven terug te geven. Heel dankbaar werk”, vertelt Meike. “Kunstenares Morena Bambergen, geboren als Sinti, weet uit eigen ervaring hoe het is om te moeten leven met een ‘stempel’. Tijdens As Equals zal zij mensen middels haar installatie binnenleiden in een wereld die in eerste instantie vervreemdend is, en waar iedereen vanuit een nulpunt (vervreemding) de nieuwe wereld zal ervaren om vervolgens verbinding te gaan zoeken. Een echte ‘eye-opener’. Ik raad iedereen aan om een kijkje te gaan nemen.”

“Een brede bewustwording creëren, en een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Dat is het streven van het Gehandicapten Platform Roermond. Met een enthousiast team van mensen hopen we het momentum dat we thans hebben vast te houden en in de (nabije) toekomst de weg naar een stad waarin iedereen - met of zonder beperking - zich thuis voelt, te verbreden. Het filmfestival in de ECI cultuur past hier uitstekend bij”, besluit voorzitter Jan van Roon.

Op de foto v.l.n.r.: Meike Windhausen, Jan van Roon en Norbert van Dooren van het Gehandicaptenplatform Roermond.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal