VWS wist al in augustus van mogelijk faillissement

Print
VWS wist al in augustus van mogelijk faillissement

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) arriveert bij het Slotervaart Ziekenhuis Afbeelding: ANP

Het ministerie van Volksgezondheid is al in augustus geïnformeerd over een mogelijk bankroet van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen. Dat blijkt uit een nieuwe brief van verantwoordelijk zorgminister Bruins aan de Tweede Kamer.

Bruins heeft altijd gezegd dat hij overvallen werd door het bankroet van de ziekenhuizen, eind oktober. Zelfs toen enkele dagen eerder uitstel van betaling werd aangevraagd, hoopte de minister nog dat een faillissement kon worden vermeden.

Noodklok
Nu blijkt uit een interne nota van het ministerie, die op 30 augustus is opgesteld na een telefoongesprek van een ambtenaar met het Waarborgfonds voor de Zorgsector, dat het bestuur van de ziekenhuizen toen al tegen dit fonds de noodklok luidde.

De top zag drie toekomstscenario‘s voor de noodlijdende groep. Ten eerste een omzetgroei doordat zorgverzekeraars hogere prijzen zouden gaan betalen. Die uitkomst werd ‘niet erg waarschijnlijk‘ geacht. Een overname door een andere partij en een (gecontroleerd) faillissement waren de alternatieve scenario‘s die destijds werden geschetst.

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) - dat zorgaanbieders toegang geeft tot de kapitaalmarkt voor leningen - is verplicht een melding te doen bij het departement als er ernstige financiële problemen worden gerapporteerd vanuit een zorginstelling, waardoor het fonds mogelijk moet worden aangesproken.  

Kritiek
De situatie van de ziekenhuizen wordt door het WFZ in de communicatie met het ministerie als ‘kritiek‘ neergezet. De groep kampt met een negatief eigen vermogen en liquiditeitstekorten. De banken en zorgverzekeraars hebben dan al toegestaan dat er voorlopig geen  (terug)betalingen worden gedaan.

Bruins geeft in de Kamerbrief niet aan of hij destijds al is geïnformeerd de nota, of wellicht pas richting het verhitte Kamerdebat vorige week, en of er intern is gehandeld naar aanleiding van deze melding.  Wel stonden de IJsselmeerziekenhuizen toen al onder verscherpt toezicht van de zorginspectie, die onafhankelijk handelt.

Hoop
Op 26 oktober zei Bruins nog tegen het AD: "Beide ziekenhuizen hebben al eerder financiële problemen gehad. Elke keer kwamen ze er toch weer bovenop. Zelfs toen de surseance werd uitgesproken door de rechter, hadden wij nog hoop dat een faillissement zou kunnen worden afgewend. Dat is niet gelukt, dat weet u inmiddels.”