Rechter: geen vergunning voor zonneweide Heythuysen

archiefbeeld© iStock

Arbor bv krijgt geen vergunning voor de aanleg van een 40 hectare grote zonneweide in Heythuysen. De voorzieningenrechter in Roermond oordeelt dat het buiten zijn bevoegdheid gaat om in plaats van het college van B en W de vergunning te verlenen.

Remco Koumans

De voorzieningenrechter stelt ook dat het feit dat derden zoals bijvoorbeeld omwonenden woensdag niet in de gelegenheid zijn geweest hun belangen naar voren te brengen mede reden is dat hij geen vergunning kan verlenen. Aan een inhoudelijke beoordeling van de onderbouwing van de gemeente om de vergunning te weigeren, werd daarom niet toegekomen.

OnderbouwingArbor bv raakte in een juridische strijd verwikkeld met de gemeente Leudal toen die op 9 oktober een vergunning voor de zonneweide weigerde. Volgens de gemeente zorgt de 40 hectare aan zonnepanelen voor een ‘onevenredige aantasting’ van de omliggende natuur.

Arbor stapte naar de voorzieningenrechter omdat men stelt aan alle regels van het bestemmingsplan te voldoen. De rechter besliste uiteindelijk dat de onderbouwing van de gemeente niet deugde. Het college van B en W moest uiterlijk 6 november een nieuw besluit nemen.

AfwijzingDat nieuwe besluit van het college bleek opnieuw een weigering van de vergunning te zijn. Leudal had een extern bureau gevraagd een betere onderbouwing aan te leveren. Die nieuwe weigering was voor Arbor reden om woensdag alsnog een rechterlijke uitspraak te vragen. Op donderdag verloopt namelijk de mogelijkheid om rijkssubsidie aan te vragen voor het project. Voor die aanvraag is een vergunning noodzakelijk.