Handreiking Liberale Volkspartij Roermond: politiek in rustiger vaarwater

Print
Handreiking Liberale Volkspartij Roermond: politiek in rustiger vaarwater

Afbeelding: De Limburger

Merum / Swalmen / Roermond / Asenray / Herten / Ool / Asselt / Boukoul / Einde / Midden-Limburg - Coffeeshops, veiligheid, duurzaamheid. Het kwam donderdag allemaal voorbij tijdens het jaarlijkse hoogtepunt voor de Roermondse politiek, de beschouwingen op de begroting. Meest opmerkelijke feit: coalitie en oppositie lijken niet langer aartsrivalen.

De politieke verhoudingen in Roermond lijken te normaliseren nu de LVR niet meer de enige oppositiepartij is en de coalitie niet langer een gesloten front vormt.

Suggesties oppositie
De beschouwingen van de partijen op de eerste begroting van de nieuwe coalitie verliepen donderdag in een gemoedelijke sfeer. LVR-fractievoorzitter Dré Peters, die er de afgelopen jaren doorgaans met gestrekt been inging, zette dit keer de toon met een handreiking aan college en raad. Hij riep het college op ook een luisterend oor te hebben voor goede suggesties vanuit de oppositie. "Af en toe krijg je het idee dat het niet meer om Roermond gaat, maar om machtsspelletjes. Maar op deze manier zijn er alleen verliezers. (...) De LVR hoopt met deze bijdrage de politiek na zes jaar weer in dat (rustiger) vaarwater te krijgen."

Peters loofde met name de twee GroenLinks-wethouders Marianne Smitsmans en ‘nieuwkomer’ Rens Evers. De rest van het college mag er volgens hem nog wel een tandje bijdoen als het om samenwerking met de oppositie gaat. Ondanks de positieve toonzetting stemde de LVR als enige uiteindelijk toch niet in met de begroting. De reden: de partij vindt het niet acceptabel dat het college een greep in de algemene reserves doet om de begroting sluitend te krijgen.   

Problemen coffeshops
In hun beschouwingen bereden de partijen de bekende stokpaardjes. VVD en LVR kwamen met moties over de problematiek rond de coffeeshops, waarbij de VVD aankondigde met een initiatiefvoorstel - normaliter worden voorstellen voorbereid door het college - te komen als er op 1 april volgend jaar nog steeds niks ligt.  Burgemeester Rianne Donders hamerde nog maar eens op de complexiteit van de materie - verplaatsing heeft allerlei consequenties - en hulde zich in nevelen over de termijn waarbinnen een daadwerkelijke oplossing te verwachten valt. In november staat het onderwerp op de politieke agenda en uiterlijk volgend jaar april "zal duidelijk zijn wat er níet kan". Dan ligt er een "voorstel met meerdere componenten en een stappenplan",  aldus de burgemeester die er verder niet over uit wilde weiden.

Geen geld
Veiligheid en in het verlengde daarvan (het gebrek aan) handhaving, bleek bij alle partijen een ‘hot item’. "Vaak wordt gezegd dat de gemeente Roermond handhaving niet in haar dna heeft, maar de bewoners willen dit wel, refereerde Democraten Swalmen een veelgehoorde klacht onder burgers. De hoge personeelskosten op het stadhuis, duurzaamheid in de vorm van een fietsvriendelijk beleid en aardgasvrije wijken. Het kwam in een hele dag vergaderen allemaal voorbij, maar prijskaartjes hingen nergens aan. Want het mag dan best goed gaan met Roermond, geld voor nieuwe dingen is er komend jaar niet.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje