Heerlen wil actieplan tegen lage opkomst verkiezingen

Print
Heerlen wil actieplan tegen lage opkomst verkiezingen

Het tellen van de stemmen tijdens de laatste verkiezingen in Heerlen. Afbeelding: De Limburger/Luc Lodder

Heerlen / Hoensbroek / Zuid-Limburg - Een experiment met onorthodoxe maatregelen. De Heerlense gemeenteraad wil dat B en W de lage opkomst bij verkiezingen analyseren en begin 2019 - als het algemeen kiesrecht honderd jaar bestaat - een actieplan klaar hebben,

De bedroevende opkomst bij de laatste raadsverkiezingen, inspireerde de  Heerlense coalitie om tijdens de Algemene Beschouwingen de Kiesbond in herinnering te roepen. Dat was een samenwerkingsverband tussen de socialisten van Domela Nieuwenhuis en sociaal-liberalen, dat streed voor invoering van het algemeen kiesrecht. 

Daar is ooit voor gevochten, pas in 1919 was het zover, betoogde Ron Meyer (SP). In de motie ‘Kiesbond’ is B en W donderdagavond opgedragen alles uit de kast te halen om de opkomst te verbeteren. Begin 2019 moet er een voorstel liggen voor een eerste experiment met desnoods onorthodoxe maatregelen.

Oldtimers
Algemene Beschouwingen - de begrotingsvergadering - zeggen wel iets over de staat van de lokale democratie. De Stadspartij verliet de vergadering voortijdig en kwam pas terug bij de stemming. Volgens Paul Hazen staat de begroting vol aannames en ongerijmdheden: "Men wil bezuinigen en noemt bedragen, maar schrijft niet hoe men dat gaat doen.”

Hart-Leers voelde mee met de Stadspartij. Roel Leers: "Eerst het huis op orde maken, dan gekke dingen doen.” Leers hekelde meermaals de miljoeneninvestering in de Nieuwe Nor. "Heerlen vergrijst. Richt je als stad op oldtimers.” Verder stemde alleen Partij voor de Dieren tegen de begroting.

Onhaalbaar
De coalitie en andere partijen zien de toekomst optimistischer in, maar kregen van wethouder Frank Simons (OPH) te horen dat er pas in 2021 geld is voor ‘nieuw beleid’. Het plan voor een centrumbad  is niet helder en het laatste plan voor Royal blijkt onhaalbaar.

Of ‘het sociale’ niet wat minder kan, wilden enkele fracties weten.  Wethouder Peter van Zutphen (SP)  betoogde dat op jeugdzorg geen cent kan worden bezuinigd. "Als die kinderen volwassen zijn, kunnen we grote winst boeken.” Bezuinigingen raken bijna iedereen. Jan Bertholet (D66) constateerde dat huurtarieven voor sportclubs door een BTW-maatregel stijgen. Een motie om die aan te passen werd aangenomen.

Nieuwkomer
Nieuwkomer Ewout Tijdeman van coalitiepartij GroenLinks liet intussen niet over zich heen lopen, toen financiële afspraken over duurzaamheid nogal zacht bleken. Tijdens een schorsing dwong hij een harde toezegging af.

 

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje