Scholen moeten zelf nieuwe rekentoets maken

Print
Scholen moeten zelf nieuwe rekentoets maken

Afbeelding: ANP

Middelbare scholen en mbo’s gaan zelf een rekenexamen maken voor hun eigen scholieren. Voor deze nieuwe rekentoets moet een 4 of hoger worden gehaald om het diploma te kunnen halen. De landelijke verplichte rekentoets, waarvoor een voldoende gescoord moest worden om te slagen, verdwijnt definitief.

Dat schrijven Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het rekenexamen gaat niet meteen voor alle leerlingen meteen meetellen voor hun diploma. Scholen krijgen eerst de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe toets. Voor scholieren die in het examenjaar zitten, telt rekenen pas mee vanaf schooljaar 2020-2021. Op het mbo telt rekenen pas mee voor studenten die volgend schooljaar aan hun opleiding beginnen.

De oude rekentoets, die wel landelijk verplicht was, blijft nog beschikbaar voor scholen die zelf nog geen rekenexamen hebben. Omdat de rekentoets een schoolexamen wordt, mogen scholen straks zelf beslissen of ze rekenen als apart vak gaan geven, of binnen een ander vak, zoals bijvoorbeeld wiskunde. Daardoor is een voldoende voor de toets ook niet meer noodzakelijk; wel moet voor een schoolexamen een 4 of hoger worden gescoord.

Kritiek
De rekentoets werd ingevoerd toen in 2010 een bijna unanieme Kamer – met uitzondering van de SGP – wilde dat het rekenonderwijs beter zou worden. De toets kreeg vanaf het begin veel kritiek. De vragen deugden volgens deskundigen niet en leerlingen haalden dramatisch lage cijfers. En dat terwijl de uitslag van de toets meetelt voor het eindexamen: zonder voldoende voor de toets geen diploma.

In 2015 werd besloten de toets niet mee te laten tellen voor het diploma op vmbo, havo en mbo. Alleen op het vwo, waar de cijfers beter waren, was de rekentoets tot 2017 nog verplicht.

Van Engelshoven en Slob willen nog dit jaar met de Tweede Kamer in debat over de rekentoets nieuwe stijl. Zij willen dat scholen begin 2019 worden geïnformeerd over de nieuwe aanpak. Het nieuwe rekenexamen is overigens ook van tijdelijke aard: de toets verdwijnt zodra er een nieuw leerplan wordt ingevoerd op scholen. Aan dit nieuwe curriculum wordt al een paar jaar gewerkt.