Protest in Kerkrade tegen schrappen vergoeding

Zo’n tweehonderd mensen hebben dinsdagmiddag in het centrum van Kerkrade geprotesteerd tegen het afschaffen van de vergoeding van 125 euro aan chronisch zieken en gehandicapten.

Marcel de Veen

De gemeente heeft de regeling per direct geschrapt om de tekorten op het sociaal domein niet te laten oplopen.

VerzetPer jaar kregen 6.700 inwoners van Kerkrade met veelal een laag inkomen eind november deze jaarlijkse toeslag van 125 euro. Veelal werd dat geld gebruikt om de dure maand december door te komen. Toen bekend werd dat de vergoeding werd afgeschaft, ontstond het nodige protest.

De alliantie Sociaal Verzet Kerkrade werd opgericht, die strijdt tegen de gemeentelijke bezuinigingen binnen het sociaal domein. Dat bondgenootschap wordt gevormd door vier politieke partijen (SP, Ons Kerkrade, GroenLinks, Ouderenpartij) en drie bonden (FNV, CNV, Katholieke Bond Ouderen).

ManifestatieDe alliantie organiseerde dinsdagmiddag de protestmanifestatie ‘Genoeg is Genoeg’, waarvoor zo’n honderd Kerkradenaren verwacht werden. Het werden er uiteindelijk dubbel zoveel. In duidelijke bewoordingen lieten ze hun boosheid merken. Namens de deelnemers werden ruim 2.100 protesthandtekeningen overhandigd aan wethouder Leo Jongen (PvdA, WMO-Welzijn).

De wethouder probeerde ten gehore van de demonstranten uit te leggen waarom de gemeente Kerkrade de bezuiniging van acht ton heeft doorgevoerd. Het spreken werd hem echter onmogelijk gemaakt door het publiek dat met luid gejoel zijn ongenoegen liet blijken over de maatregel.

JeugdzorgIn een toelichting na afloop liet Jongen weten dat het geld dat wordt bespaard op de chronisch zieken en gehandicapten wordt ingezet voor de jeugdzorg. De wethouder beseft dat de ingreep pijnlijk is, maar wijst er op dat de gemeente legio regelingen kent voor mensen met een smalle beurs. Omdat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze maatregelen en er geen gebruik van maken, gaat Kerkrade dat actief communiceren. Overigens geeft de gemeente per jaar 90 miljoen euro uit aan sociaal beleid.

Video: Track88

Foto: Frank Verdel