Enquête over huisvesting samenwerkende scholen Stein

Print
Enquête over huisvesting samenwerkende scholen Stein

Afbeelding: iStock

Urmond / Elsloo / Berg / Maasband / Stein / Veldschuur / Catsop / Meers / Zuid-Limburg - Ouders en verzorgers van leerlingen van twee Steinse scholen worden geënquêteerd, om inzicht te krijgen in de effecten van samenwerking in relatie tot de huisvesting.

Het gaat om De Maaskei aan de Dieterenstraat en Basischool Kerensheide aan de Langhaagweg, die onderzoek doen naar samenwerking. Ouders en verzorgers die gebruikmaken van de kindpartners ontvangen ook een vragenformulier.

Wensen
Fusie is niet aan de orde omdat De Maaskei in Stein een dislocatie is van de gelijknamige school in Berg aan de Maas. Wel wordt bestudeerd of de vorming van een kindcentrum met een integraal ontwikkelaanbod mogelijk is.

Een werkgroep die advies moet uitbrengen over de huisvesting wil ouders en verzorgers bevragen over hun wensen op dit vlak. Zo moet zicht ontstaan op de leerlingenstromen die op gang kunnen komen als het onderwijs wordt ondergebracht in één van beide gebouwen. Ze liggen op elfhonderd meter afstand van elkaar, aan de rand van het centrum en in Kerensheide.

Huisvesting
In de werkgroep zitten afgevaardigden van beide scholen, medezeggenschapsraden, schoolbestuurder Kindante en de gemeente Stein. Kindante is met het oog op leegstand aan de Langhaagweg en afnemende aantallen leerlingen in Stein voorstander van gezamenlijke huisvesting, om goede onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Wethouder Joep Ummels (DOS, Onderwijs) heeft de raad in kennis gesteld van de enquête, met een verwijzing naar een motie die ze in december 2017 heeft aangenomen. De raad droeg het college toen op Kindante te verzoeken terughoudender te zijn met samenwerking en eerst breder de meest wenselijke huisvesting te onderzoeken. Deze enquête is daar een onderdeel van.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen vanaf €4,50 per maand.

Bekijk de aanbieding →