’EU moet toetredingsgesprekken Turkije staken’

Print
’EU moet toetredingsgesprekken Turkije staken’

Afbeelding: ANP

De Europese Unie moet de gesprekken met Turkije over toetreding formeel schorsen. Onder de huidige omstandigheden zijn die niet geloofwaardig, zegt Turkije-rapporteur van het Europees Parlement Kati Piri in haar woensdag gepresenteerde rapport.

Nu president Erdogan door de gewijzigde grondwet veel meer macht heeft gekregen is voor het parlement een rode lijn overschreden, aldus Piri. Zij hekelt het "duidelijk autocratische'' presidentiële systeem, het gebrek aan democratische controle en het afglijden van de rechtsstaat. Piri wijst op de meer dan 50.000 mensen, onder wie journalisten, politici en mensenrechtenverdedigers die vastzitten en de 150.000 ambtenaren die zijn ontslagen.

Verankeren
Het feit dat bijvoorbeeld Den Haag en Ankara de diplomatieke banden onlangs weer herstelden kunnen die feiten niet verbergen, schrijft Piri. Zij verwijt de lidstaten dat ze de kans om serieus met Turkije te praten over de democratie en de rechtsstaat hebben laten lopen. De politica stelt ook vast dat de regeringsleiders niet bereid zijn dezelfde rode lijn te trekken.

Evengoed pleit Piri ervoor dat de EU alle instrumenten inzet om Turkije "verankerd te houden aan de EU en haar waarden’’. Als drukmiddel kunnen dan de modernisering van de douane-unie en visumliberalisatie worden gebruikt.