Op een mooie manier oud worden

Print

De mensen achter Nobamacare, van links naar rechts: Noor Nezami, Hasina Nezami en Maurice Hamers Afbeelding: Nico Bastens

Op vier locaties in Zuid-Limburg gaat Nobamacare kwalitatief hoogwaardige 24-uurszorg leveren aan kwetsbare ouderen met een vorm van dementie. Oog voor de menselijke maat staat voorop.

Nobamacare ontzorgt mensen met een geheugenstoornis in kleinschalige complexen door alles voor hen te regelen en veel persoonlijke aandacht te geven. Op die manier wordt er een interessant alternatief voor reguliere verpleeghuiszorg geboden. Maurice Hamers (65), directeur van Nobamacare’s woontak: “Omdat traditionele bejaardenhuizen zijn geschrapt, moeten mensen thuis blijven wonen totdat ze in aanmerking komen voor een verpleeghuis. Nobamacare is het model dat tussen verpleegtehuis en thuis in zit. Wij creëren een woonsetting met een thuisgevoel en goede extramurale zorg zodat mensen met dementie op een mooie manier oud kunnen worden. Zo hebben we speciale aandacht besteed aan de inrichting, zodat deze prikkelarm is.”

Belevingstuin

Niet de organisatie staat centraal, maar de bewoners. “Wij luisteren naar hun behoeften en passen daar onze zorg op aan. Op sommige locaties komt een belevingstuin met kruiden en bloemen die geplukt mogen worden. Ook gaan wij dagelijks met verse groenten koken. Bewoners die dat willen en kunnen, mogen de boontjes snijden of de aardappels schillen. Maar ook familie en mantelzorgers die langskomen mogen meedoen. In de eetzaal bevindt zich een open keuken, dus het ruikt er ook lekker. Dat nodigt vanzelf uit tot eten.”

Noor Nezami (49), statutair directeur van de zorgtak: “Wij geven bewoners de regie terug over hun leven. Bovendien hebben wij dankzij onze kleinschaligheid een bezetting van één personeelslid op vier bewoners in plaats van één op zeven of acht. Zodoende kunnen wij veel beter inspelen op wensen van cliënten. Zo kunnen onze bewoners iedere dag douchen als ze dat willen. Maar ze mogen ook uitslapen, dan worden ze gewassen op het moment dat het hen uitkomt. Wij hebben geen strakke verzorgingsschema’s. Om het welzijn van cliënten te vergroten gaat muziek bij ons een belangrijke rol spelen. Verder gaan we op termijn per locatie een huisdier aanschaffen.’

Kwaliteit

Nobamacare kan al deze extra aandacht geven omdat het een platte organisatie is zonder dure managers en zonder veel kantoorpersoneel maar mét hoge kwaliteit. Zo is Nobamacare een WTZI (Wet Toetreding Zorg Instelling)-instelling, hetgeen betekent dat jaarlijks verantwoording moet worden afgelegd over de manier waarop het geld uit de Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet wordt besteed en dat ze deze beide zorgvormen ook mogen leveren.

Als teken van duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn zit Nobamacare in het traject om het kwaliteitskeurmerk HKZ  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) te behalen. Er wordt zowel gewerkt met Nedap, een slimme software tool waarin alle patiëntinformatie wordt beheerd, als met zeer innovatieve domotica (verzamelnaam voor alle vormen van automatisering die met wonen te maken hebben). Een contract met zorgkantoor WLZ garandeert dat Nobamacare VPT-zorg (volledig pakket thuis) in natura mag aanbieden.

Extra service

Hamers: “Bij ons huur je een individuele woonruimte, daar betaal je huur en servicekosten voor. De zorg wordt via zorgkantoren vergoed op indicatie.” Nezami vult aan: “Wij hebben kleinschalige projecten, die kun je anders en met name regelarm organiseren.
Zo faciliteer je je personeel om meer aan het bed te staan en minder met administratie bezig te zijn. Alles wat wij doen moet in het belang zijn van het welzijn en de veiligheid van de cliënt én ten dienste staan van ons personeel. Dankzij speciale automatiseringssystemen voldoen we aan alle regels maar werken we ook tijdbesparend. De lijnen tussen onze vaste teams van zorgprofessionals en leidinggevenden zijn erg kort.”

Vooroordelen

Door berichtgeving over dementie hebben veel mensen last van vooroordelen over deze aandoening. Hamers: “Men gaat vaak van het slechtste scenario uit. Veel familieleden denken bijvoorbeeld dat ze de gespreksonderwerpen heel eenvoudig moeten houden. Dat vind ik jammer want dat hoeft helemaal niet. Laatst was er een mevrouw met dementie die een levensverwachting had van een jaar of vier. Haar echtgenoot nam daar geen genoegen mee en is intensief met haar aan de slag gegaan. Inmiddels zijn ze vijftien jaar verder en leeft ze niet alleen nog steeds, maar kookt ze zelfs nog! Dat is ons grote voorbeeld. Door liefdevolle aandacht en het bieden van structuur is heel veel mogelijk!”  

www.nobamacare.nl